Porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Mediów

Porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Mediów

 • TERMIN PIERWSZY: 14.09.2023 roku o godzinie 17.15
 • TERMIN DRUGI: 14.09.2023 roku o godzinie 17.30
 • MIEJSCE: SPOTKANIE ONLINE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY AVAYA SPACES
 1. Powitanie zebranych i stwierdzenie ważności obrad
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad
 3. Wybór Prezydium w osobach Przewodniczącego Zjazdu oraz moderatora technicznego
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za rok 2022
 6. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2022
 9. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022
 10. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2022
 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za rok 2022
 12. Dyskusja nad programem działania SPM na rok 2024
 13. Wolne wnioski
 14. Zamknięcie zgromadzenia

Uwaga! Aktywny udział w Sprawozdawczym Walnym Zjeździe SPM mają członkowie, którzy opłacili składki członkowskie.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w zgromadzeniu: https://spm.szef.co/formularze/walne2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *