Posiedzenie Rady Naukowej ICiMB

01

Dnia 10 lip-ca b.r. w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie odbyło się doroczne posiedzenie powołanej przez ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, Rady Naukowej Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Instytutu, dr hab. inż. Adam Witek. Uczestnikami spotkania byli naukowcy, dyrektorzy oddziałów Instytutu z całej Polski.

02

Podczas narady dyskutowano o regulaminie działań i zadaniach Rady na najbliższy rok oraz omawiano propozycję nawiązania współpracy naukowej z Uniwersytetem w Teheranie (Iran), którą przedłożył Radzie, rezydujący w Warszawie, irański konsul generalny. Innym problemem, którym zajmowali się zebrani, był wybór komisji zajmującej się prezentacją i oceną dorobku naukowego pracowników Instytutu.

Na sesji wybrano również nowego przewodniczącego Rady, którym został prof. dr hab. Stanisław Krukowski, v-ce przewodniczącymi zaś: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulig i prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski. Następnie, dyrektor Instytutu Adam Witek mianował dra inż. Zbigniewa Jaegermanna na stanowisko kierownika Zakładu Technologii Ceramiki, Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. Dyrektor A. Witek przedstawił Z. Jaegermanna jako wybitnego naukowca i specjalistę, posiadającego wiele osiągnięć zawodowych i autora wielu specjalistycznych publikacji.

03

Na zakończenie spotkania zabrał głos prezes Związku Pracodawców „Polskie Szkło”- p. Jan Świątek, który w imieniu Stowarzyszenia Polskich Mediów zaprosił pracowników Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz członków Rady Naukowej Instytutu, na Festiwal Słoików Świata 2015, który odbędzie się w dniach 4 – 6.09.2015 w Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie.

Tekst i zdjęcia Bartosz Karwacki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *