„Press” – pytania o Dom Dziennikarzy Polsko-Chińskich

Od: Mariusz Kowalczyk <m.kowalczyk@press.pl>
Do: wawa@polskiemedia.org
Data: wtorek, 11 lipca 2023, 21:01:55
Temat: „Press” – pytania o Dom Dziennikarzy Polsko-Chińskich

Szanowni Państwo,

Jestem dziennikarzem magazynu „Press” i chciałem zapytać o kilka kwestii związanych z powo-łaniem Domu Dziennikarzy Polsko-Chińskich:

 1. Z czyjej inicjatywy powstał Dom Dziennikarzy Polsko-Chińskich?
 2. Jest cel powołania Domu Dziennikarzy Polsko-Chińskich?
 3. Gdzie Dom Dziennikarzy Polsko-Chińskich ma swoją siedzibę?
 4. Jakie inicjatywy będą realizowane w Domu Dziennikarzy Polsko-Chińskich?
 5. Jakie są źródła finansowanie Domu Polsko-Chińskiego?
 6. Dlaczego sekretarz stanu w KPRM, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych i peł-nomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Stanisław Żaryn przestrzega, że porozumienie o powołaniu Domu Dziennikarzy Polsko-Chińskich należy oceniać jako zagrożenie dla bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP? Link: https://twitter.com/stzaryn/status/1676188038941007872?s=21
 7. Jak się Państwo odniesiecie do zarzutu postawionego przez Stanisława Żaryna, że Planowane uruchomienie „Domu Dziennikarzy Polsko-Chińskich” otwiera Pekinowi większe możliwości dzia-łań przeciwko Polsce?

Będę wdzięczny za możliwie szybką odpowiedź do środy 12 lipca.

Pozdrawiam
Mariusz Kowalczyk
„Press”
tel. 792 265 990

============

Szanowny Pan
Mariusz Kowalczyk
Magazyn „Press”

Szanowny Panie Redaktorze,

dziękując za zainteresowanie tą inicjatywą, poniżej przekazuję odpowiedzi na Pana pytania:

 1. Z czyjej inicjatywy powstał Dom Dziennikarzy Polsko-Chińskich? 

  Dom Dziennikarzy Polsko-Chińskich powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Polskich Mediów i All China Journalists Association.

 2. Jest cel powołania Domu Dziennikarzy Polsko-Chińskich? 

  Dom powołaliśmy w celu dalszego pogłębiania wymiany i współpracy między polskimi a chińskimi dziennikarzami.

 3. Gdzie Dom Dziennikarzy Polsko-Chińskich ma swoją siedzibę?

  Dom Dziennikarzy Polsko-Chińskich ma swoją siedzibę siedzibach Stowarzyszeń. Porozumienie nie przewiduje nabywanie czy budowanie nieruchomości.
 4. Jakie inicjatywy będą realizowane w Domu Dziennikarzy Polsko-Chińskich? 

  Planowana jest współpraca w zakresie organizowania wymiany dziennikarskiej, wydarzeń, konferencji, wystaw, udziału przedstawicieli mediów w targach, wsparcie merytoryczne, logistyczne i prawne. Przewidziano także staże dziennikarskie, ułatwienie współpracy pomiędzy zainteresowanymi mediami, organizacja Kongresu Dziennikarzy Polsko – Chińskich.

 5. Jakie są źródła finansowanie Domu Polsko-Chińskiego? 

  Dom Dziennikarzy Polsko-Chińskich jest finansowany ze źródeł własnych każdej organizacji.

 6. Dlaczego sekretarz stanu w KPRM, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych i pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Stani-sław Żaryn przestrzega, że porozumienie o powołaniu Domu Dziennikarzy Polsko-Chińskich należy oceniać jako zagrożenie dla bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP? Link: https://twitter.com/stzaryn/status/1676188038941007872?s=21 

  Według kompetencji, to pytanie nie powinno być skierowane do nas.

 7. Jak się Państwo odniesiecie do zarzutu postawionego przez Stanisława Żaryna, że planowane uruchomienie „Domu Dziennikarzy Polsko-Chińskich” otwiera Pekinowi większe możliwości działań przeciwko Polsce? 

  Zapraszamy do zapoznania się z naszym stanowiskiem w tym zakresie – link.

Stowarzyszenie Polskich Mediów

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *