Prezentacje: Laboratorium Wolności Religijnej

Prezentujemy nową inicjatywę wspierającą wolność sumienia i wyznania.

Laboratorium Wolności Religijnej powstało w ramach Fundacji Pro Futuro Theologiae działającej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem projektu jest przeciwdziałanie naruszaniu wolności sumienia i wyznania oraz dyskryminacji chrześcijan ze względu na wyznawaną religię. Realizacji owego celu służą działania prewencyjne i profilaktyczne. Także różnego rodzaju inicjatywy edukacyjne kształtujące postawę społecznej niezgody wobec przejawów uprzedzeń, dyskryminacji, prześladowań za przekonania religijne i wiarę.

W 2019 roku odnotowano w Polsce co najmniej 64 przypadki szeroko rozumianego naruszenia wolności sumienia i wyznania wśród chrześcijan. Wstępne dane z pierwszego półrocza 2020 roku pozwalają sądzić, że w bieżącym roku można spodziewać się porównywalnego lub większego natężenia ataków. Do tego należy doliczyć nigdzie nie zgłaszane ani nie monitorowane przypadki. Są to akty etykietowania, poniżania, deprecjonowania czy ośmieszania osób otwarcie przyznających się do swojej wiary.

W odpowiedzi na te niepokojące tendencje Laboratorium Wolności Religijnej podejmuje różne inicjatywy. Służą one obronie prawa ludzi wierzących do swobodnego wyrażania swoich przekonań bez ryzyka negatywnych konsekwencji. Także do życia w zgodzie z wyznawanymi wartościami. Laboratorium stawia sobie za cel zapobieganie wszelkim szkodliwym działaniom wymierzonym w osoby wierzące.  Od uprzedzeń i stereotypów poczynając, przez mowę nienawiści i zachowania do niej zbliżone po ostracyzm społeczny, dyskryminację, a wreszcie przemoc fizyczną.

Zgodnie z ideą projektu edukacja i kształtowanie dobrych postaw stanowią najlepszy środek prewencyjny. Mogą one zapobiec rozwojowi przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania. Działalność Laboratorium zmierza do oczyszczenia dyskursu publicznego z przejawów wrogości i niechęci w stosunku do religii. Pragniemy  stworzenia przestrzeni do dialogu opartego na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Z takiego dialogu, z którego wyłoni się prawdziwy obraz ludzi głęboko wierzących.

Więcej informacji na stronie: www.laboratoriumwolnosci.pl oraz na Facebooku i Twitterze (@LWR_PL).

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *