Projekt Pasa i Szlaku – droga do dobrobytu

Małaszewicze

Małaszewicze

W gwałtownie zmieniającym się świecie, pełnym zawirowań i turbulencji gospodarczych, projekt Pasa i Szlaku (B&R) może stanowić drogę do globalnego dobrobytu.

W ciągu ostatniego roku łączność infrastrukturalna w ramach tej inicjatywy odnotowała ogromny postęp, z ukończonymi dużymi projektami, między innymi takimi jak linia kolejowa Chiny-Laos czy nowy port w Hajfie w Izraelu.

Linia kolejowa Chiny-Laos o długości 1035 km, to przełomowy projekt wysokiej jakości współpracy w zakresie B&R. Od momentu jej uruchomienia 3 grudnia 2021 roku odnotowała wzrost wolumenu przewozów, a także kategorii ładunków. Do marca b.r. kolej obsłużyła około 350 międzynarodowych pociągów towarowych dostarczających ponad 250 000 ton ładunku.

Według China State Railway Group Co. Ltd., pociągi towarowe Chiny-Europa docierają obecnie do 180 miast w 23 krajach europejskich.

Rejon przeładunkowy w Małaszewiczach wraz z pobliskim przejściem na granicy polsko-białoruskiej to jedno z najważniejszych ogniw Nowego Jedwabnego Szlaku, obsługujące kolejowe przewozy towarowe między Chinami a Unią Europejską. Zwiększająca się liczba pociągów powoduje konieczność znacznej rozbudowy infrastruktury.

Poprawa jakości życia jednym z efektów B&R

W międzyczasie w ramach B&R nadal pogłębiała się łączność między ludźmi, obejmująca wzajemną pomoc i wsparcie.

Wraz z rozwojem projektu nie tylko wzmocniła się łączność infrastruktury i ludzi między krajami Pasa i Szlaku, ale także realnie poprawiły się warunki życia ludzi.

Moin ul Haque, ambasador Pakistanu w Chinach powiedział, że BRI dodał nowej witalności pakistańskiej gospodarce. Do tej pory współpraca w ramach inicjatywy Korytarza Gospodarczego Chiny-Pakistan (CPEC) stworzyła ponad 70 000 miejsc pracy i oczekuje się, że w ciągu najbliższych pięciu do siedmiu lat stworzy 500 000 wakatów.

Według badań Banku Światowego projekt Pasa i Szlaku pomoże 7,6 mln ludzi wyjść ze skrajnego ubóstwa i 32 mln z umiarkowanego ubóstwa w tych krajach. Zwiększy handel w krajach uczestniczących o 2,8 do 9,7 procent, handel światowy o 1,7 do 6,2 procent, a dochód globalny o 0,7 do 2,9 procent.

Łatwiejsze inwestycje i zrównoważony rozwój

Dzięki B&R inwestorzy zagraniczni uzyskają łatwiejszy dostęp do inwestowania w Chinach. Państwo Środka zobowiązało się przestrzegać listy negatywnej dla inwestycji zagranicznych i zapewnić równe traktowanie wszystkich przedsiębiorstw z zagranicznymi inwestycjami.

Wszystkie te środki i zobowiązania świadczą o silnej determinacji kraju w dążeniu do szerszego otwarcia i wysokiej jakości rozwoju B&R.

Według Ding Yifana, badacza z Development Research Center chińskiej Rady Państwa, ścieżka zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska rozwoju jest coraz bardziej ceniona na całym świecie, dlatego wysokiej jakości rozwój jest słowem kluczowym dla Pasa i Szlaku. W przyszłości skupimy się na budowaniu zielonego, cyfrowego i zdrowego jedwabnego szlaku, zapowiedział badacz.

źródło: Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *