Projekt „SESB – Satisfactory Entrepreneurship for Social Business” – wspieranie młodych przedsiębiorców społecznych

SESB - Satisfactory Entrepreneurship for Social Business

SESB - Satisfactory Entrepreneurship for Social Business

Czy słyszeliście kiedyś o przedsiębiorczości społecznej? To nie tylko sposób na rozwijanie biznesu, ale także na tworzenie pozytywnego wpływu na społeczeństwo.

Projekt „SESB – Satisfactory Entrepreneurship for Social Business” jest inicjatywą wspieraną przez Unię Europejską mającą na celu promowanie przedsiębiorczości społecznej wśród młodych ludzi w Europie. Dzięki temu projektowi, uczestnicy zdobywają cenne umiejętności i wiedzę, która pozwala im stać się liderami zmian społecznych i rozwijającymi się przedsiębiorcami społecznymi.

Cel projektu

Głównym celem projektu SESB było wsparcie młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat poprzez dostarczenie im narzędzi i wiedzy niezbędnych do rozwijania przedsiębiorczości społecznej. Przedsiębiorczość społeczna to podejście do prowadzenia działalności gospodarczej, które ma na celu nie tylko osiąganie zysków, ale przede wszystkim rozwiązywanie problemów społecznych i generowanie pozytywnego wpływu na społeczeństwo.

Wpływ projektu

Ponad 1 500 młodych uczestników w wieku od 18 do 30 lat miało możliwość uczestniczenia w szkoleniach i zdobycia cennych umiejętności z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Dzięki projektowi stali się bardziej przygotowani do prowadzenia działalności gospodarczej i działania na rzecz społeczeństwa.

Partnerzy projektu zyskali nowe umiejętności i zdobyli wiedzę w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Stało się to możliwe dzięki udziałowi w szkoleniach i warsztatach oraz tworzeniu materiałów edukacyjnych. Organizacje partnerskie stały się częścią sieci działających w obszarze przedsiębiorczości młodzieżowej i wzbogaciły swoje umiejętności z zakresu technologii informacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *