Raport Banku Światowego: Maroko liderem w Afryce Północnej

Maroko

Według raportu „Doing Business 2018”, opublikowanego przez Bank Światowy, Maroko – które jest jednym z największych partnerów gospodarczych Polski w Afryce – potwierdziło swoją pozycję lidera w regionie Afryki Północnej. W XV edycji raportu – w którym oceniano kraje pod kątem najlepszych warunków dla prowadzenia biznesu – Maroko umieszczono na 69. miejscu wśród 190 państw całego świata.

Komentując ten wynik marokański rząd podkreślił, że „Królestwo Maroka potwierdza swoje przywództwo w Afryce Północnej” przed Tunezją (88. miejsce w rankingu), Egiptem (128.) i Algierią (166.). Co więcej, Maroko zajmuje trzecie miejsce wśród krajów całego regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (tzw. EMEA) – za Emiratami Arabskimi (21.) i Bahrajnem (66.), a po raz pierwszy w historii przed Omanem (71.).

Również biorąc pod uwagę cały kontynent afrykański Maroko utrzymało wysoką trzecią pozycję – za Mauritiusem (25.) i Ruandą (41.), a przed Botswaną (81.) i Republiką Południowej Afryki (82.).

Dla Polski, która w tym samym raporcie sytuuje się na 27. pozycji, Maroko jest drugim pod względem wielkości obrotów partnerem gospodarczym w całej Afryce – po RPA, a przed Liberią i Egiptem. Według danych GUS z 2015 roku, całoroczne polsko-marokańskie obroty handlowe wyniosły 2 mld 365 mln zł, przy czym import do Polski zamknął się kwotą 1 mld 168 mln zł (to najwyższy wskaźnik spośród krajów afrykańskich), ale eksport do Maroka był wyższy i miał wartość 1 mld 197 mln zł.

W tegorocznym raporcie Banku Światowego, Królestwo Maroka uzyskało 67,91 punktów na 100 możliwych (Polska miała tych punktów 77,30), co oznacza, jak podkreślono w komentarzu rządu marokańskiego, że państwo jest już tylko w jednej trzeciej drogi do osiągnięcia „najlepszego wyniku na świecie”.

Swój dobry wynik tegoroczny wynik Maroko zawdzięcza sukcesom w zakresie możliwości tworzenia biznesu, płacenia podatków, handlu transgranicznego i wydawania pozwoleń na budowę. Z drugiej strony jednak, kraj ma opóźnienia w zakresie poprawiania procedur prawnych dotyczących niewypłacalności, windykacji należności i ochrony akcjonariuszy mniejszościowych. Jednocześnie marokański rząd podkreśla, że Królestwo utrzymało swoją pozycję w drugiej najlepszej kategorii krajów pod względem łatwości prowadzenia działalności na całym świecie, wyjaśniając, że Bank Światowy ustanowił pięć kategorii, z których pierwsza obejmuje kraje OECD.

Jeśli chodzi o wskaźnik dotyczący możliwości tworzenia biznesu, Bank Światowy uwzględnił osiągnięte przez Maroko skrócenie czasu potrzebnego do rozpoczęcia działalności biznesowej, co nastąpiło po uproszczeniu procedur biurokratycznych i z wykorzystaniem zintegrowanego systemu podatkowego. W odniesieniu do wskaźnika dotyczącego systemu podatkowego, raport odnotowuje uproszczenie procedur płatności, co uzyskano dzięki upowszechnieniu elektronicznych płatności dla przedsiębiorstw w zakresie podatku dochodowego, podatku VAT oraz składek na zabezpieczenie społeczne. Jednocześnie rozwinięto i usprawniono usługi on-line.

Eksperci Banku Światowego wzięli również pod uwagę argumenty podnoszone w celu ochrony akcjonariuszy mniejszościowych – w zakresie wzmocnienia praw akcjonariuszy, zarządzania w przedsiębiorstwach, jak również w zakresie potrzeby większej przejrzystości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *