Rektorzy ukraińskich uniwersytetów wyróżnieni

Rektorzy ukraińskich uniwersytetów otrzymali tytuł honorowych profesorów Collegium Humanum – Szkoły Głównej Managerskiej w Warszawie. Fot. PKOL
Rektorzy ukraińskich uniwersytetów otrzymali tytuł honorowych profesorów Collegium Humanum – Szkoły Głównej Managerskiej w Warszawie. Fot. PKOL
Rektorzy ukraińskich uniwersytetów otrzymali tytuł honorowych profesorów Collegium Humanum – Szkoły Głównej Managerskiej w Warszawie. Fot. PKOL

Profesor Eugeniusz Imas – rektor Narodowego Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy w Kijowie oraz profesor Eugeniusz Prystupa – rektor Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej we Lwowie otrzymali tytuł honorowych profesorów Collegium Humanum – Szkoły Głównej Managerskiej w Warszawie. Uroczystość obyła się w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

– Ta uroczystość ma symboliczny wymiar. Odbywa się w szczególnym czasie i w wyjątkowym miejscu dla polskiego sportu. Współpracujemy z Polskim Komitetem Olimpijskim, a naszymi studentami są także sportowcy i olimpijczycy. Cieszę się, że dziś możemy dać wyraz najwyższego uznania i szacunku dwóm wybitnym profesorom z Ukrainy i w ten sposób przekazać przesłanie, że pokój jest najwyższym dobrem – powiedział prof. dr hab. Paweł Czarnecki – rektor Collegium Humanum.

Laudację na cześć wyróżnionych wygłosił prezes PKOl Andrzej Kraśnicki. – Wygłaszam tę laudację jako profesor honorowy Collegium Humanum, doktor honoris causa Narodowego Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu w Kijowie, doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a jednocześnie prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dla którego rozwój sportu powszechnego i olimpizmu ma ogromne znaczenie. Tytuł honorowy – najwyższą godność akademicką – nadaje się osobom wybitnym, zasłużonym dla rozwoju nauki i kultury, ludziom wielkiego formatu, bez działalności których świat byłby po prostu uboższy. I z pewnością byłby bez dokonań, zaangażowania, determinacji i pracy na rzecz rozwoju ukraińskiego sportu profesorów Eugeniusza Imasa i Eugeniusza Prystupy. Chciałbym dziś jeszcze raz mocno podkreślić, że Polska i Polski Komitet Olimpijski zdecydowanie potępiają atak na Ukrainę oraz łamanie zasad i olimpijskich wartości – podkreślił Andrzej Kraśnicki – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, profesor honorowy Collegium Humanum.

Rektorzy ukraińskich uniwersytetów otrzymali tytuł honorowych profesorów Collegium Humanum – Szkoły Głównej Managerskiej w Warszawie. Fot. PKOL
Rektorzy ukraińskich uniwersytetów otrzymali tytuł honorowych profesorów Collegium Humanum – Szkoły Głównej Managerskiej w Warszawie. Fot. PKOL

Prof. Eugeniusz Imas

Prof. Eugeniusz Imas został wybrany i powołany na rektora Narodowego Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy w Kijowie w czerwcu 2012 roku i ponownie wybrany w lipcu 2019 roku. Jego zaangażowanie i determinacja w dążeniu do wyznaczonego celu przyniosły imponujące efekty. W Narodowym Uniwersytecie Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy w Kijowie podwoiła się liczba studentów. Rozszerzony został zakres usług edukacyjnych, zapewniono wysoką jakość procesu dydaktycznego. Pracownikom stworzono warunki do owocnej pracy naukowej, a Uniwersytet zachował wiodącą pozycję w sporcie. Dzięki profesorowi Imasowi uniwersytet rozpoczął imponujące działania rozwojowe, promocyjne, zyskał prestiż, stał się ważną uczelnią opiniotwórczą w Ukrainie.

Profesor Eugeniusz Imas jest także zaangażowany w rozwój Ruchu Olimpijskiego. Od 2014roku przewodniczy Komisji Sportu i Środowiska Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy, która ściśle współpracuje z Komisją MKOl ds. Zrównoważonego Rozwoju i Dziedzictwa. Wśród absolwentów uczelni jest 316 medalistów – w tym 131 złotych.

W 2017 roku prof. Eugeniusz Imas został wybrany na przewodniczącego Ukraińskiej Federacji Sportu Uniwersyteckiego. Pod jego kierownictwem powstały niemal we wszystkich regionach ośrodki związkowe, na czele z rektorami wiodących uniwersytetów. Zwiększono
autorytet i poziom ukraińskich uniwersjad. Odbyło się ponad 400 akademickich wydarzeń sportowych.

Jest autorem ponad 120 artykułów i prac badawczych na temat społeczno-ekonomicznych i prawnych zagadnień kultury fizycznej i sportu, przedsiębiorczości w zakresie kultury fizycznej i sportu, strategii i zaleceń dotyczących zdrowego stylu życia oraz promotorem rozwoju e-sportu w Ukrainie, co wpisuje się w światowy trend.

– Dziękuję za zaszczyt i tytuł profesora honorowego Collegium Humanum. Wartości, które szerzy ta uczelnia są spójne z tymi, które od wielu pokoleń głosi nasz Uniwersytet. Jestem przekonany, że wspólnie – razem z innymi organizacjami sportowymi – będziemy mogli wdrożyć szereg inicjatyw związanych z tworzeniem przyjaznego środowiska dla zrównoważonego rozwoju i osiągać synergię działań w edukacji, nauce i sporcie, a także wprowadzać nowe rozwiązania w treningu sportowców, wychowaniu fizycznym czy promocji zdrowia i profilaktyce chorób – powiedział prof. Eugeniusz Imas – rektor Narodowego Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy w Kijowie, profesor honorowy Collegium Humanum.

Rektorzy ukraińskich uniwersytetów otrzymali tytuł honorowych profesorów Collegium Humanum – Szkoły Głównej Managerskiej w Warszawie. Fot. PKOL
Rektorzy ukraińskich uniwersytetów otrzymali tytuł honorowych profesorów Collegium Humanum – Szkoły Głównej Managerskiej w Warszawie. Fot. PKOL

Prof. Eugeniusz Prystupa

Prof. Prystupa od zawsze związany jest ze sportem. W 1977 roku ukończył Technikum Kultury Fizycznej w Iwano-Frankowsku. W 1984 r. – Lwowski Państwowy Instytut Kultury Fizycznej, a w 1986 r. aspiranturę na Lwowskim Państwowym Instytucie Kultury Fizycznej. W 1989 r. obronił pracę doktorską dotyczącą problemów modelowania treningu wykwalifikowanych koszykarzy, a w 1996 r. pracę habilitacyjną dotyczącą problematyki wychowania fizycznego w etnopedagogice ukraińskiej. Jest doktorem habilitowanym nauk pedagogicznych, profesorem, od 2008 r. akademikiem Ukraińskiej Akademii Nauk.

Prof. Prystupa pracował na wyższych stanowiskach we Lwowskim Regionalnym Komitecie Sportowym, w Uniwersytecie im. Wasyla Stefanyka, Wołyńskim Państwowym Uniwersytecie, a także Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Kultury Fizycznej. Przez pewien czas związany był także z Polską. W latach 2001-2007 był profesorem zwyczajnym na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a także kierownikiem Zakładu Rekreacji i Turystyki tej Uczelni. Od 2007 roku jest rektorem Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej.

Prof. Eugeniusz Prystupa jest związany z Ruchem Olimpijskim – od 2011 r. jest zastępcą przewodniczącego oddziału Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy w obwodzie Lwowskim.

Jego dorobek naukowy i dydaktyczny jest niezwykle imponujący. Posiada 9 certyfikatów praw autorskich i patentów Ukrainy. Przygotował 6 doktorów habilitowanych i 15 doktorów nauk o Kulturze Fizycznej. Doceniło go wiele organizacji przyznając mu liczne prestiżowe wyróżnienia i nagrody. Prof. Eugeniusz Prystupa jest autorem 320 prac naukowych, dydaktycznych i metodycznych – napisanych samodzielnie i we współautorstwie. Ponad 60 ukazało się w czołowych wydawnictwach zagranicznych.

– Chciałabym zacząć od pięknego napisu, który widnieje na gmachu siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Słowa „Razem dla Ukrainy” bardzo mnie poruszyły i chciałbym podziękować za ten gest. Uniwersytet Kultury Fizycznej we Lwowie powstał w 1946 roku i przez ponad 70 lat swojego funkcjonowania może pochwalić się licznymi sukcesami. Bardzo się cieszę, że zostały one docenione i dziękuję za otrzymane wyróżnienie. Chciałbym również podkreślić, że bohaterzy ukraińscy, a w tym również sportowcy walczą o cud. Wierzę, że pokonamy wroga i uczynimy ten świat jeszcze lepszym. Już teraz chciałbym podziękować wszystkim, od których otrzymaliśmy wsparcie. Polska to wyjątkowy kraj,
z którym zawsze będę związany, również przez swoje polskie korzenie. Sława Ukrainie i chwała Polsce – powiedział prof. Eugeniusz Prystupa.

Profesorami honorowymi Collegium Humanum są miedzy innymi Vaclav Klaus – Prezydent Czech w latach 2003-2013, Andrzej Kraśnicki – Prezes PKOl oraz wybitni przedstawiciele świata kultury. Absolwentką jest między innymi mistrzyni olimpijska Otylia Jędrzejczak.

Źródło: PKOL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *