RPO nie złoży apelacji ws. przejęcia Polska Press przez Orlen

Rzecznik Praw Obywatelskich nie złoży apelacji w sprawie przejęcia Polska Press przez Orlen.

Oznacza to, że uprawomocni się wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, który 7 czerwca oddalił odwołanie RPO od decyzji prezesa UOKiK ws. zgody na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen.

RPO w oświadczeniu dotyczącym decyzji o nieskładaniu apelacji podkreślił, że „konieczna jest zmiana prawa dotycząca koncentracji na rynku mediów”, ponieważ „pluralizm mediów, jako wartość istotna dla demokracji, jest obecnie chroniony w sposób niewystarczający”. RPO stwierdził, że „sam przygotuje specjalne wystąpienie w tej sprawie do władz” oraz że „dostrzega istotną lukę w polskim porządku prawnym”.

„Ani Prezes UOKiK, ani jakikolwiek inny organ władzy publicznej nie ma obecnie kompetencji, aby dokonać oceny koncentracji na rynku prasowym z punktu widzenia pluralizmu środków społecznego przekazu oraz wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Usunięcie tej luki nie jest możliwe w drodze interpretacji, lecz wymaga nowelizacji prawa” – zaznaczył w oświadczeniu RPO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *