Sejm przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

Na stronie Sejmu pojawił się tekst ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu.

Projekt ustawy  został przyjęty przez posłów 10 grudnia podczas 22. posiedzenia Sejmu IX kadencji. Obecnie kolejnym krokiem jest przekazanie ustawy Prezydentowi RP, który od czasu jej przedstawienia ma 21 na jej podpisanie.

Jak informuje Naczelna Izba Aptekarska  ideą ustawy o zawodzie farmaceuty jest zrealizowanie założeń zawartych w dokumencie Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022 oraz ujednolicenia zasad wykonywania zawodu farmaceuty w ramach jednego aktu normatywnego.  Ponadto ustawa umożliwia farmaceutom świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe czy profesjonalne doradztwo, w przypadku wystąpienia drobnych dolegliwości zdrowotnych oraz efektywniejsze wykorzystanie potencjału aptek jako placówek ochrony zdrowia.

Jak możemy przeczytać na stronie Sejmu „projekt dotyczy kompleksowego uregulowania zasad wykonywania zawodu farmaceuty w ramach jednego aktu normatywnego przez doregulowanie wykonywania zawodu przez farmaceutów, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów w taki sposób, aby mogli brać oni aktywny i znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią.”

Uchwalanie ustawy jest szczególnie istotne, ponieważ jak słusznie wskazał Paweł Rychlik, poseł sprawozdawca „Farmaceuci to jedyna grupa wśród zawodów zaufania publicznego, która nie ma ustawy o swoim zawodzie”.

Natomiast w wielu krajach to farmaceuci kwalifikują pacjentów do szczepień, wydają im szczepionki i od razu mogą zaszczepić. Obecnie polscy farmaceuci nie mają możliwości kwalifikowania i wykonywania szczepień w aptekach. Dlatego też istotne jest rozważanie, czy w najbliższej przyszłości w Polsce będziemy mogli liczyć na zmianę w tym zakresie.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska w rozmowie z Polsat News przyznaje, że jest na to szansa również i w Polsce. Dodaje, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej farmaceuci są tą grupą zawodową, którą należy aktywnie włączyć w przeprowadzanie szczepień przeciwko Covid-19 w aptekach.

Jednak zwraca uwagę na to, że aby szczepienia można było przeprowadzić, muszą być wprowadzone odpowiednie uregulowania prawne, a farmaceuci muszą zostać odpowiednio przeszkoleni.

„Jeżeli chodzi o regulacje prawne to myślę, że w szybkim czasie rząd jest w stanie takie opracować. Natomiast jeżeli chodzi o przeszkolenie farmaceutów, to są różne schematy w różnych krajach. Takie szkolenia trwają od dwóch do 5 dni i są to szkolenia zarówno praktyczne jak i teoretyczne” – komentuje prezes NRA.

Źródło: NIA, SEJM GOV

Foto: unsplash

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *