Skąd pozyskać środki na swój pierwszy biznes bądź też na jego rozwój?

Pieniądze

Pieniądze

Jeśli zastanawiasz się skąd wziąć kapitał na rozpoczęcie działalności biznesowej czy też jej rozwój, to rozsiądź się wygodnie z kubkiem kawy czy herbaty i przeczytaj ten artykuł.
Bardzo często trafiają do mnie zapytania klientów, którzy chcą realizować swoje marzenia związane z własnym biznesem, jednakże to, co najczęściej stoi na drodze do ich realizacji, to brak funduszu oraz pomysłu, skąd wziąć finansowanie na rozruch. Proszę, podaję gotowe pomysły w jaki sposób pozyskać kapitał albo zwielokrotnić już ten, który posiadasz.

Dotacja z Urzędu Pracy

Dotacja z urzędu pracy to chyba najbardziej oczywista możliwość, po którą sięgają przyszli przedsiębiorcy. Należy jednak pamiętać o spełnieniu kilku istotnych warunków, które zależą od konkretnego urzędu. Jednym z nich jest warunek posiadania statusu bezrobotnego przez kandydata oraz brak wpisu w centralnej ewidencji działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach oraz zaświadczenie o niekaralności w ostatnich 2 latach. Warunkiem otrzymania dotacji jest zobowiązanie się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nie złożenia w tym okresie wniosku o jej zawieszenie. Dotacje mogą być przyznane w wysokości nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce oraz mogą być przyznane m.in. na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności. Wydatkowania dotacji z urzędu pracy musi być zgodne z wnioskiem, a złożenie rozliczenia wydatkowania dofinansowania musi nastąpić w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Dotacje z urzędu pracy mogą być zabezpieczone np. poręczeniem, wekslem, gwarancją bankową, zastawem czy blokadą środków na rachunku bankowym.

Pożyczki unijne

Pożyczki unijne są to odnawialne instrumenty finansowe w postaci pożyczek, poręczeń kredytów oraz wejść kapitałowych, z których po spłacie można skorzystać ponownie. Przedsiębiorcy z wszystkich województw mają szansę otrzymać środki z pożyczek unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020. Szeroki wybór produktów dopasowany jest do potrzeb poszczególnych regionów, które wcześniej zostały zidentyfikowane. W każdym z nich oferowane są pożyczki na rozwój firm. Finansowane są projekty, które zwiększają ich konkurencyjność, ale także środki na inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia poszerzające skalę działalności firmy lub wzbogacające ofertę firm o nowe produkty i usługi, czy pozwalające na wprowadzenie innowacji. Celem pożyczek jest wspieranie wszystkich przedsiębiorców – zarówno doświadczonych inwestujących w rozwój firmy, jak i stawiających pierwsze kroki w biznesie, w zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

Poniżej przykłady, na jaki cel można uzyskać finansowanie w województwie pomorskim:

  • Efektywność energetyczna
  • Odnawialne źródła energii
  • Podjęcie działalności gospodarczej
  • Rewitalizacja
  • Rozwój firm
  • Wdrożenie innowacji (B+R)

Kredyt dla firm i leasingi

Poza dotacjami i pożyczkami unijnymi, warto również poszukać Banku, który sfinansuje Twój pomysł na biznes. Istnieją różne rodzaje kredytów.

Na początek, żeby zaspokoić najpotrzebniejsze wydatki związane z rozkręceniem biznesu, polecam np. pożyczkę na start. Mogą to być „drobniejsze” wydatki typu zakup sprzętu czy maszyny albo pojazdu. Kolejnym kredytem, większym, może być kredyt inwestycyjny dla firm, na zakup np. działki i postawienie hali magazynowej albo cokolwiek innego. Nie mniej jednak, banki wolą udzielać tego typu kredyty „pewnym” firmom, z odpowiednim stażem i doświadczeniem, potwierdzonym wynikami finansowym.

Jak zatem przygotować się do finansowania jako firma typu Start- up, aby otrzymać kredyt nie mając dokumentów finansowych?

Po pierwsze, nie musisz mieć zdolności, aby otrzymać tego typu kredyt. Twój wniosek może zostać rozpatrzony o tzw. przyszłe dochody wynikające z dobrze przygotowanego biznes planu. Jednak to nie wszystko, dla banku ważne jest również, czy i jakie doświadczenie posiadasz w prowadzeniu biznesu który chcesz otworzyć. Dodatkowym warunkiem, może być posiadanie wkładu własnego chociażby w postaci zabezpieczenia hipotecznego na posiadanej już nieruchomości. Przedsiębiorcy prowadzący już działalność, którzy chcą się rozwijać i mają dobry pomysł na biznes, jednak nie wykazują zdolności kredytowej, mogą również liczyć o udzielenie kredytu na przyszłych dochodach z planowanej inwestycji.

Kolejnym produktem jest kredyt obrotowy dla nowych firm. Jest to produkt, który pozwala zachować płynność finansową (np. linia kredytowa czy limit w koncie). Przedsiębiorca może też zdecydować się na leasing. Nie mówię tu tylko o leasingu na samochód, który pierwszy nasuwa się na myśl, ale również w leasing można wziąć mnóstwo innych rzeczy, a nawet… pracowników, sprzęt czy biuro.

Crowdfunding, czyli zbiórka w internecie

Crowdfundingt, to finansowanie społecznościowe ,dzięki któremu można pozyskiwać fundusze na projekty kulturalne czy biznesowe przez internet. W Polsce ten sposób zbierania pieniędzy staje się coraz bardziej popularny. Internauci wspólnie finansują projekt w zamian za wczesnej ustaloną korzyść, którą uzyskują po wprowadzeniu pomysłu w życie.

Crowdfunding udziałowy (inaczej: equity crowdfunding oraz crowdfunding inwestycyjny). Ma miejsce w przypadku, kiedy fundatorzy w zamian za wsparcie danej firmy otrzymują jej udziały. Czasem nawet jeśli nie uda się uzyskać pożądanej kwoty, środki trafiają do przedsiębiorcy i realizuje on projekt niższym kosztem albo szuka innych źródeł finansowania.

Zarabianie przez Internet przy wykorzystaniu technologii FIN-TECH, czyli nowoczesnych technologii finansowych

Co ta takiego ten FIN-TECH?

To technologie finansowe określane jako Fintech lub FinTech (ang. financial technology) – wszelkiego typu innowacje technologiczne lub finansowe. Tego samego określenia używa się również jako nazwy firm, które oferują rozwiązania innowacyjne dla sektora finansowego dotyczące instrumentów finansowych oraz usług.

W ramach pozyskania doświadczenia w tej dziedzinie, sama skorzystałam z jednej z Fintechowych platform inwestycyjnych, która obracając moim kapitałem w podobny sposób jak bank, oraz opierając się jeszcze na innych programach inwestycyjnych, jest w stanie wygenerować mój zysk na poziome do 30 % w 6 miesięcy, a przy użyciu magii procenta składanego nawet do ok. 100% w tym samym czasie. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy… Uważam, że jeśli człowiek się nie rozwija, to nie stoi w miejscu, tylko się zwija, to samo dotyczy firm, dlatego drogi Przedsiębiorco, życzę Ci odwagi w podejmowaniu decyzji, minimalizacji ryzyka, a jeśli potrzebujesz wsparcia w doborze odpowiedniego produktu finansowego do realizacji swojej inwestycji, zapraszam Cię do kontaktu.

źródło: Express Biznesu
foto: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *