Sprzedaż bezpośrednia – rozmowy w Brukseli

W Brukseli odbędą się, planowane od tygodnia, rozmowy ministra rolnictwa i rozwoju wsi marka Sawickiego z komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andiukaitisem.

Jednym z głównych tematów będą między innymi kwestie dotyczące możliwości prowadzenia na małą skalę produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego w celu jej wprowadzenia na rynek lokalny w oparciu o przepisy krajowe.

Minister zwróci się do Komisarza o przychylne potraktowanie wszystkich proponowanych rozwiązań w notyfikowanym Komisji Europejskiej i pozostałym państwom członkowskim w projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Rozwiązania zaproponowane w notyfikowanym 26 lutego 2015 r. projekcie wynikają z oczekiwań polskich rolników i konsumentów wskazujących na potrzebę jak najszybszego uregulowanie kwestii sprzedaży bezpośredniej.

Ponadto minister będzie zabiegał o uzyskanie poparcia Komisarza dla proponowanych przez Polskę rozwiązań w prawie unijnym umożliwiających przyjmowanie przez zainteresowane państwa członkowskie regulacji krajowych zezwalających na ubój w gospodarstwie m. in. świń, owiec, kóz, bydła w celu wprowadzania pozyskanego z nich mięsa na rynki lokalne.

Tematem rozmów będzie także przedstawienie informacji nt. aktualnej sytuacji dotyczącej afrykańskiego pomoru świń, która zdaniem ministra jest skutecznie monitorowana i kontrolowana przez polskie służby weterynaryjne. Minister poinformuje także Komisarza o planowanym wdrożeniu na obszarze objętym ograniczeniami (strefa II) programu bioasekuracji mającego na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się ASF.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *