Stanowisko Instytutu Biznesu w sprawie sprzecznych narracji marketingowych przedsiębiorstw do różnych grup konsumenckich

Instytut Biznesu zajął się oceny zjawiska sprzecznych narracji marketingowych przedsiębiorstw, do różnych grup konsumenckich. Według ekspertów think-tanku rywalizacja między przedsiębiorstwami poszerza się o nowe pola. Kiedyś dotyczyła: ceny, jakości, serwisu, obsługi, dostępności. Obecnie dotyczy także wizerunku i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Główne „grzechy” przedsiębiorstw w tym zakresie to mylenie społecznej odpowiedzialności biznesu z marketingiem społecznie zaangażowanym, brak standaryzacji raportów z zakresu ESG, który uniemożliwia ich rzetelną analizę i porównywanie oraz „greenwashing” czyli zjawisko pseudoekologicznego marketingu. Teraz nowym zjawiskiem, który dołączą do katalogu, stają się sprzeczne narracje marketingowe przedsiębiorstw, do różnych grup konsumenckich.

Instytut Biznesu zaobserwował, że niektóre przedsiębiorstwa deklarują inne zasady i metody działania, od realizowanych w praktyce. Ponadto do różnych grup społecznych kierują różne, sprzeczne komunikaty. W przedstawionym stanowisku Instytut Biznesu zilustrował to na przykładzie Oriflame Holding – założonego w Szwecji w 1967 r., międzynarodowego holdingu kosmetycznego, z siedzibą w Konfederacji Szwajcarskiej, zajmującego się produkcją i dystrybucją kosmetyków, sprzedając je w systemie sprzedaży bezpośredniej, korzystając z marketingu wielopoziomowego (tzw. MLM – akronim od angielskiego terminu multi-level marketing). Oriflame oficjalnie deklaruje na swojej stronie firmowej, wycofanie swojej działalności z Federacji Rosyjskiej, po napaści przez to państwo na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Jednocześnie media przedstawią dowody, że w praktyce jest inaczej, natomiast koncert w tej sprawie milczy. To budzi wątpliwości czy Oriflame rzeczywiście wycofał się Rosji czy też w jakiś sposób jest nadal obecny w tym państwie? Może to być przykład dwóch sprzecznych i wykluczających się narracji marketingowych koncernu: jednego kierowanego do mieszkańców Unii Europejskiej i drugiego do konsumentów w Rosji.

Indywidualny konsument ma ograniczone możliwości badania wszystkich aspektów przedsiębiorstwa, posiada jednak prawo do rzetelnych, sprawdzonych i prawdziwych informacji, w wyniku których dokonuje świadomych decyzji zakupowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że przeciętny konsument nie posiada narzędzi do rzeczywistej oceny sytuacji i w swoich decyzjach zakupowych zawierza oficjalnym deklaracjom przedsiębiorstw. To sprawia, że może być oszukiwany i działać pod wpływem błędu. Zdaniem Instytutu Biznesu ważne jest, aby konsumenci w Unii Europejskiej mieli dostęp do uczciwej informacji, ponieważ oszustwa poddają w wątpliwość rzetelność przedsiębiorstw, w rozpowszechnianych przez nie deklaracjach.

Zdaniem Instytutu Biznesu po działaniach regulujących sprawozdawczość ESG, przeciwdziałających pseudoekologicznemu marketingowi, konieczne jest stworzenie narzędzi uniemożliwiających prowadzenie sprzecznych narracji marketingowych, do różnych grup konsumenckich. Z całym stanowiskiem można zapoznać się pod linkiem: https://instytutbiznesu.com.pl/wp-content/uploads/2024/03/IB-24-03-27-w-sprawie-sprzecznych-narracji-marketingowych-przedsiebiorstw-.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *