Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie

V edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego

V edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego

Roztocze, Szczebrzeszyn, Zamość i wyjątkowy Festiwal Stolica Języka Polskiego. Raz do roku, w wakacje, przez siedem dni z literaturą i sztuką. Tym razem spotkania najbardziej uznanych pisarzy, aktorów, muzyków oraz oczywiście wspaniałej publiczności odbywać się będą od 5 do 11 sierpnia.

Powołany przed czterema laty Festiwal Stolica Języka Polskiego wyrósł z pasji do języka i słowa – pisanego, czytanego i wypowiadanego – oraz do literatury, jako najpiękniejszego medium opowiadania. Od początku organizacji przedsięwzięcia towarzyszy nam przekonanie, że litera-tura z jej funkcją tworzenia narracji stanowi niepodważalny instrument wzmacniający i wzbogacający nasze życie. Jest nim z pewnością także przyroda, a więc umiejscowienie Festiwalu na przepięknym Roztoczu pozwala na harmonijne połączenie wszystkiego, co najlepsze. Szczególnie latem, w plenerowym klimacie, który bardzo upodobała sobie zarówno publiczność jak i zapraszani tu twórcy.

Tym razem naszymi gośćmi będą m.in.: Stanisław Baj, Marek Bieńczyk, Anna Bikont, Wojciech Bonowicz, Agnieszka Dauksza, o. Tomasz Dostatni, Grzegorz Gauden, Mikołaj Grynberg, Józef Hen, Iwona Hofman, Olga Hund, Piotr Janicki, Grzegorz Jankowicz, Jerzy Jarniewicz, Wiktor Jerofiejew, Zofia Karaszewska, Grzegorz Kasdepke, Barbara Klicka, Magdalena Kłos-Podsiadło, Wawrzyniec Konarski, Urszula Kozioł, Zofia Król, Małgorzata Lebda, Maciej Libich, Ewa Lipska, Antonia Lloyd-Jones, Małgorzata Łukasiewicz, Remigiusz Mróz, Joanna Mueller, Weronika Murek, Grzegorz Musiał, Wiesław Myśliwski, Michał Nogaś, Piotr Paziński, Tomasz Piekot, Małgorzata Rejmer, Maciej Robert, Krystyna Rodowska, Michał Rusinek, Justyna Sobolewska, Tadeusz Sobolewski, Sylwia Stano, Katarzyna Stoparczyk, Andrzej Strejlau, Tomasz Swoboda, Wojciech Szot, Mariusz Urbanek, Grzegorz Uzdański, Krzysztof Varga, Adam Wajrak, Karolina Wawer, Marcin Wicha, Ilona Wiśniewska, Rafał Wojasiński, Adam Zagajewski, Marek Zagańczyk, Antoni Zając, Filip Zawada.

Tak jak zawsze Festiwal obfitować będzie w spotkania autorskie, wieczory poetyckie, wykłady, debaty, rozmowy o języku polskim i koncerty. O wspaniałą muzykę nad brzegami Wieprza za-dbają wybitni artyści czyli Voo Voo & Trebunie-Tutki, a także Monika Borzym, Edyta Geppert i Włodek Pawlik.

W towarzyszącym programie czytania literatury udział wezmą doskonali aktorzy (Jacek Braciak, Dariusz Chojnacki, Maja Komorowska, Szymon Kuśmider, Andrzej Mastalerz, Magdalena Warzecha, Agnieszka Radzikowska, Jerzy Radziwiłowicz) a naszą uwagę poświęcimy zarówno twórczości autorów goszczących na Festiwalu, jak i wielu innych, wybitnych pisarzy np. Gusta-wa Herlinga-Grudzińskiego, Janusza Głowackiego, Stanisława Grzesiuka, Franza Kafki, Marcela Prousta.

Tradycyjnie, Festiwal ma swoich patronów, tym razem będzie to poetka Anna Świrszczyńska, oraz tak ważny dla Szczebrzeszyna – Jan Brzechwa. Jego słynny wiersz o chrząszczu brzmiącym w trzcinie na trwałe wpisał urokliwe miasteczko Roztocza nie tylko do literatury, ale i do języka polskiego, które to stanowią fundamenty idei naszego przedsięwzięcia. Wśród działań poświęconych dorobkowi Brzechwy zaplanowaliśmy m.in. wystawę ilustracji do jego utworów, stworzonych przez mistrzów malarstwa i grafiki.

Jak co roku, pamiętamy oczywiście o najmłodszych uczestnikach Festiwalu. Mamy dla nich po-ranne bloki warsztatów oraz dodatkowe konkursy i atrakcje, jak chociażby realizowaną z Zamościa audycję radiową Zagadkowa niedziela. Celem sekcji dziecięcej, którą chcemy rozwijać w for-mule Małej Stolicy Języka Polskiego, jest zaoferowanie wartościowej rozrywki dla całych rodzin, ale też aktywne promowanie czytelnictwa i edukacja kulturalna. A przy tym oczywiście, po pro-stu dobra zabawa, jak na wakacje przystało.

Wszystkie nasze wydarzenia, dla odbiorców w każdy wieku, są całkowicie bezpłatne, ale obok otwartego charakteru Festiwalu konsekwentnie budujemy też jego rangę w istotnych działaniach wokół naukowych aspektów literatury i języka. Jak co roku przyznamy Nagrodę Człowieka Słowa i Nagrodę Wielkiego Redaktora (oczekiwaną szczególnie przez branżę wydawniczą) oraz ogłosi-my tzw. Apel szczebrzeski, zainicjowany z troski o ochronę bogactwa polszczyzny. Pamiętając przy tym, że zasadniczą funkcją języka jest przede wszystkim zwykła, codzienna komunikacja, ulegająca w globalizującym się i pędzącym świecie licznym przeobrażeniom. To dlatego jednym z ważnych tematów podczas festiwalowych dyskusji i warsztatów będzie „Prosty język”.

Podobnie jak w latach ubiegłych, jeden dzień (w tym roku 11 sierpnia) spędzimy w Zamościu, którego piękne Stare Miasto wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie Akademia Zamojska. I to tutaj, wieczornym koncertem Pawlik/Moniuszko na Rynku Wodnym, uroczyście zakończymy nasze tygodniowe święto literatury.

Organizatorem Festiwalu Stolica Języka Polskiego jest Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń. Jej misją jest upowszechnianie i wspieranie działań z zakresu kultury i sztuki, stanowiących fundamenty przemysłu kreatywnego. W tym sensie Festiwal traktujemy jako inicjatywę o zasięgu ogólnopolskim, ale mocno osadzoną w środowisku Roztocza i przyczyniającą się do rozwoju regionu, uruchamiania jego potencjału, wzmacniania społeczności lokalnej. Inicjatywę promującą wyższą kulturę po raz piąty wspiera Alior Bank, Mecenas Festiwalu Stolica Języka Polskiego.

Serdecznie zapraszamy do Szczebrzeszyna i Zamościa, by korzystać z dobrodziejstw ich zasobów naturalnych i kulturowych, uczestniczyć w wyjątkowych wydarzeniach o najwyższej jakości artystycznej, albo by po prostu ciekawie spędzić urlop.

Zaprzyjaźniony z naszym przedsięwzięciem wybitny pisarz Wiesław Myśliwski powiedział: Wszystko jest w języku. To język ustanawia świat. My, wraz z gronem wiernej publiczności i wyjątkowych twórców, od pięciu lat ustanawiamy Stolicę Języka Polskiego.

Jak wyglądał literacki Szczebrzeszyn i Festiwal w roku ubiegłym? Polecamy film!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *