Święte Księgi zagrożone

Święta Księga

Święta Księga

Staroobrzędowcy to prawosławni chrześcijanie, którzy nie przyjęli cerkiewnej reformy patriarchy Nikona i cara Aleksija Michajłowicza. Członkowie tego Kościoła nie uznają reform liturgicznych przeprowadzonych w latach 1652–1656, które upodabniały obrzędy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do greckich.

Członkowie Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców, chcąc uchronić stare kanony wiary uciekali z Rosji w różne zakątki świata. Część z nich, uciekając przed prześladowaniami patriarchy Nikona, osiedliła się w Polsce.

Obecnie staroobrzędowcy zamieszkują głównie tereny województwa podlaskiego, między innymi w Gabowych Grądach, Augustowie, czy Suwałkach oraz województwa warmińsko – mazurskiego, w miejscowości Wojnowo.

W Grabowych Grądach, na terenie Puszczy Augustowskiej, Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców praktykuje swoją wiarę w nowo zbudowanej Cerkwi. http://staroprawoslawie.pl/o-cerkwi.html

Nabożeństwa, sakramenty i praktyka religijna prowadzone są pod przewodnictwem duchownego, ojca Mariusza Jefimowa. Msze odprawiane są wg kalendarza juliańskiego.

Cerkiew jest nowa, ale świadectwa wiary i tradycji tej społeczności mają już swoje lata. Zbiór około 100 wolumenów „Świętych Ksiąg” a wśród nich blisko 400-letnie egzemplarze, są dziś zagrożone zniszczeniem.

Święta Księga

O. Mariusz Jefimow oraz Rada Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców wołają o pomoc:

Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc w tym szczytnym dziele ochrony dziedzictwa kulturowego, jaki są stare księgi naszej Cerkwi.

Nasza Cerkiew nie zbiera datków na tacę, nie pobiera opłat za śluby, pogrzeby i inne sakramenty. Nasz ksiądz pracuje w małej prywatnej firmie i przekazuje znaczącą część swojej pensji na świątynię. Tak jest i zawsze było w naszych świątyniach. Jesteśmy niewielką parafią, która utrzymuje się głównie ze składek parafian oraz składanych ofiar przez ludzi dobrej woli. Dzięki zaangażowaniu parafian oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którym los naszej świątyni nie jest obcy, jak też pomocy firm udało nam się zrealizować bardzo duże inwestycje, do których należą m.in. budowa świątyni, budowa ogrodzenia, budowa drogi dojazdowej, instalacja odgromowa.

W ostatnim czasie w naszej Cerkwi pojawiły się szkodniki, które uszkodziły nam stare księgi, mające ponad 400 lat, wydrążając w nich kanaliki i zjadając okładki oraz papier. Aby zapobiec zniszczeniu ksiąg jesteśmy zmuszeni do ich zabezpieczenia i wytępienia szkodników. Obecnie księgi te (około 7 sztuk) zostały wyizolowane. Niestety koszt pozbycia się jest bardzo wysoki i musi on być przeprowadzony przez wykwalifikowanych specjalistów z uprawnieniami, którzy z należytą starannością będą podchodzić do starych ksiąg. Koszty pozbycia się szkodników są bardzo wysokie ze względu na specjalistyczne podejście do ksiąg i używanie odpowiednich metod pozbycia się szkodników i wahają się w granicach ok. 10 000 zł za 7 sztuk uszkadzanych przez szkodniki świętych ksiąg. Obecnie posiadane przez nas środki finansowe nie są wystarczające, by móc nawet rozpocząć proces usuwania szkodników.

Głęboko wierzymy, że z Bożą pomocą uda nam się zabezpieczyć święte księgi, które są dla nas bardzo ważne. Dlatego też zwracamy się do Państwa z wielką prośbą o wsparcie.

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe naszej parafii:
STAROPRAWOSŁAWNA CERKIEW STAROOBRZĘDOWCÓW
Gabowe Grądy 7A
16-300 Augustów
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
PL 88 2030 0045 1110 0000 0317 5950

A także poprzez płatności dotpay (karta bankowa, przelew bankowy): http://staroprawoslawie.pl/kontakt.html

Zapraszamy do odwiedzania naszej Cerkwi.

Za wszelkie dotychczasowe wpłaty darczyńcom serdeczne „Bóg zapłać”!

Z szacunkiem i chrześcijańską miłością
o. Mariusz Jefimow oraz Rada Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców

Cerkiew

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *