UE i Wielka Brytania uzgodniły warunki współpracy

Brexit

Brexit

Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia 2020 r. porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa o handlu i współpracy.

Umowa ta będzie podstawą relacji UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r., obejmując m.in. handel towarami rolno-spożywczymi i rybołówstwo.

Ze względu na bardzo krótki czas jaki pozostał do zakończenia okresu przejściowego, którego ostatnim dniem jest 31 grudnia br., umowa zacznie obowiązywać tymczasowo od 1 stycznia 2021 r. do zakończenia procedury ratyfikacji w roku 2021.

Umowa o handlu i współpracy przewiduje szereg uproszczeń i ułatwień, w tym handel bez ceł i ograniczeń ilościowych co jest rozwiązaniem bezprecedensowym jeśli chodzi o unijne umowy o wolnym handlu.

Jednak ze względu na decyzję Wielkiej Brytanii o opuszczeniu wspólnego rynku i unii celnej utrzymanie dotychczasowych warunków wymiany handlowej będzie niemożliwe. Powrócą kontrole graniczne i konieczność dopełnienia procedur celnych oraz związanych z dopuszczeniem towarów UE do obrotu na rynku brytyjskim.

Wprowadzenie od 1 stycznia 2021r. kontroli granicznych (m.in. celnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej) i związanych z tym nowych wymogów (w tym dokumentacji) w handlu UE-Wielka Brytania ma przebiegać zgodnie z dotychczasowymi założeniami. Opracowane przez MRiRW wskazówki dla przedsiębiorców nt. skutków zakończenia okresu przejściowego pozostają w tym zakresie aktualne (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/brexit3).

Ze względu na trudne negocjacje umowy UE-Wielka Brytania, Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przyjęła na grudniowym posiedzeniu tymczasowe uprawnienia do połowów dla stad wspólnie eksploatowanych, które obowiązują do dnia 31 marca 2021 r. Rozporządzenie w sprawie możliwości połowowych na rok 2021 w zakresie stad wspólnie dzielonych z Wielką Brytanią będzie podlegało ponownej dyskusji. Podpisanie umowy z Wielką Brytanią umożliwi rozpoczęcie rozmów nad kolejnymi ważnymi umowami rybackimi tj. z Norwegią i Wyspami Owczymi.

źródło: MRiRW
foto: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *