V Kongres Prawa Pracy 2019/2020

V Kongres Prawa Pracy 2019/2020

V Kongres Prawa Pracy 2019/2020

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie problematyce związanej z zatrudnianiem cudzoziemców; dokumentacji pracowniczej i ochrony danych osobowych pracowników po zmianach. Omówione zostaną także zagadnienia poświęcone świadectwom pracy oraz dokumentacji badań profilaktycznych i szkoleń bhp z uwzględnieniem najnowszych zmian; nowej polityki migracyjnej a także urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności oraz uprawnień urlopowych związanych z rodzicielstwem.

Podczas drugiego dnia dyskutować będziemy na tematy dotyczące czasu pracy; mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy; nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych; Pracowniczych Planów Kapitałowych – pierwszych wpłat i potrąceń.

Prowadzący: Ewa Buchowiecka, Gabriel Vilkas, Przemysław Ciszek, dr Maciej Chakowski, Jolanta Karakow-Jaśkiewicz, Katarzyna Smulczyk, Michał Nocuń, Katarzyna Ziółkowska, dr Sebastian Koczur.

Data: 17-18 października 2019
Lokalizacja: Warszawa, Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Więcej informajci: www.rbakademia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *