W Krakowie rozpoczęła obrady 41 sesja UNESCO

41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCOOk. 3 tys. osób ze 140 krajów weźmie udział w 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która w poniedziałek rozpoczęła się w Krakowie. Sesja po raz pierwszy odbywa się w Polsce.

Obrady potrwają do 12 lipca. Uczestnicy spotkania podejmą ponad 200 decyzji dotyczących światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Oprócz przedstawicieli 21 państw, które są obecnie członkami Komitetu, w obradach wezmą udział delegaci z ponad 110 innych krajów – sygnatariuszy konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego uchwalonej w 1972 roku.

Podczas uroczystego otwarcia sesji prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Kraków bardzo wiele UNESCO zawdzięcza. Według niego w latach 70. Kraków „ginął w oczach”. Jak zaznaczył, widać to na starych fotografiach, które ukazują zniszczone zabytki Krakowa, zniszczone detale budynków wykonane przed setkami lat przez największych mistrzów. „To właśnie w 1978 r. Wawel i stara część Krakowa wraz z dzielnicą Kazimierz zostały wpisane na powstającą wtedy Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To był moment zmiany o 180 stopni, jeśli chodzi o ochronę zabytków Krakowa” – podkreślił Duda.

Dyrektor generalna UNESCO Irina Bokova podkreśliła, ze lista UNESCO to nie tylko lista pięknych miejsc – to wizja pokoju wykuta w kamieniu i krajobrazach kulturowych. „W dzisiejszych czasach ochrona dziedzictwa jest kluczowa dla bezpieczeństwa światowego. Nie da się jej oddzielić od ochrony ludzkiego życia. W czasach konfliktu, w czasach niebezpieczeństwa” – dodała.

Delegaci będą omawiać m.in. 33 wnioski dotyczące wpisania zabytków na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (miejsca przyrodnicze, mieszane, kulturowe). Kandydatura zgłoszona przez Polskę to zabytkowa kopalnia ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach.

O wpisanie własnych zabytków na listę starają się m.in. Angola, Argentyna, Chiny, Indie, Japonia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Rosja i Turcja. W tej części porządku obrad znalazł się także wniosek Palestyny o wpisanie na listę w trybie nagłym Starego Miasta w Hebronie i w związku z tym musi on zostać wprowadzony pod obrady.

Najpierw prezentowane będą wnioski dotyczące obiektów przyrodniczych, potem kulturowych. Kolejność w każdej z tych grup wyznaczona jest według regionów świata w porządku alfabetycznym zaczynając od Afryki.

Obecnie na liście Światowego Dziedzictwa są 1052 dobra w 165 państwach. Komitet przeprowadzi w Krakowie przegląd stanu zachowania 99 z tych obiektów. Jest wśród nich Białowieża. Projekt decyzji Komitetu przygotowany przed spotkaniem w Krakowie mówi m.in. o tym, żeby do Białowieży ponownie wysłać misję ekspertów. Organizacje ekologiczne zapowiadają w Krakowie manifestacje w obronie puszczy.

Na 41. sesji Komitetu omawiane będą także obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu.

źródło: www.kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *