Warszawa: Uniwersytet Trzeciego Wieku DKŚ

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Obecnie trwają prace nad programem Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok akademicki 2022/2023. Szczegóły nt. programu oraz informacje nt. zapisów dostępne będą w późniejszym terminie.

Ambasada Seniorów
Biuro Uniwersytetu III Wieku DKŚ i Projektów Senioralnych
ul. Andersa 15
tel.: 22 414 34 43
e-mail: ambasada.seniorow@dks.art.pl

Od roku akademickiego 2022/2023 w regulaminie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury Śródmieście będą obowiązywać następujące zasady:

  • Słuchaczem UTW DKŚ można zostać po ukończeniu 60 lat.
  • Każdy Słuchaczy przyjmowany jest na UTW DKŚ na okres dwóch lat:
    – Słuchacze roku akademickiego 2021/2022 do końca maja 2023 r.,
    – Słuchacze roku akademickiego 2022/2023 do końca maja 2024 r.

Po upływie tego okresu kolejne przyjęcie na UTW DKŚ będzie możliwe po rocznej przerwie.

  • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach (w dwuletnim cyklu kształcenia) jest potwierdzenie woli kontynuacji przed rozpoczęciem każdego semestru.

Liczba miejsc jest ograniczona (GRUPA A – 95 osób, GRUPA B – 95 osób).

Decyduje kolejność zgłoszeń.

  • Każdy ze Słuchaczy zobowiązany jest do złożenia osobistej deklaracji uczestnictwa w roku akademickim 2022/2023 oraz wniesienia opłaty za semestr zimowy, następnie za letni (opłaty semestralne uprawniają do udziału we wszystkich WYKŁADACH w opłaconym semestrze; pozostałe aktywności są dodatkowo płatne).

WYKŁADY odbywać się będą we wtorki i czwartki:
– dla GRUPY A w godz. 10.00–11.00,
– dla GRUPY B w godz. 11.30–12.30.
WYKŁADY dla obu grup będą dotyczyć tego samego tematu.

Opłata członkowska wnoszona jest w dwóch ratach:
– semestr zimowy 120 zł,
– semestr letni 120 zł.

GRUPA A (zeszłoroczni Słuchacze):
– potwierdzenie woli kontynuacji od 4 do 8 lipca (tel.: 22 414 34 43, 512 083 551 lub osobiście w Ambasadzie Seniorów, Andersa 15: w poniedziałki i środy, od 10.00 do 16.00)
– wypełnienie deklaracji (Ambasada Seniorów, Andersa 15) oraz wniesienie opłaty (Międzypokoleniowa Klubokawiarnia, Anielewicza 3/5) powinno nastąpić w dniach:
• semestr zimowy – 11–19 lipca 2022,
• semestr letni – do 20 stycznia 2023.

GRUPA B (nowi Słuchacze):
– OSOBISTE zapisy, wypełnienie deklaracji (Ambasad Seniorów, Andersa 15) oraz wniesienie opłaty (Międzypokoleniowa Klubokawiarnia, Anielewicza 3/5) odbędą się w dniach 22–26 sierpnia.
Opłata za semestr letni do 20 stycznia 2023.

Opłaty za dodatkowe aktywności będzie można uiścić w późniejszym terminie.

źródło: dks.art.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *