Warsztaty „Nowa ustawa i mechanizmy wsparcia OZE”

W dniu 20 lutego 2015 roku po blisko pięciu latach prac Sejm RP uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wprowadza nowe zasady wspierania energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Teraz dokument czeka na podpis Prezydenta. Jeśli nie będzie prezydenckiego veta znacząca część przepisów ma zacząć obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, niektóre artykuły od 1 października 2015 lub z dniem 1 stycznia 2016.

Dziś na finiszu prac nad nowym prawem prezentujemy Państwu V edycję warsztatów „Nowa ustawa i mechanizmy wsparcia OZE”, które odbędą się w dniu 26 maja 2015 roku w Warszawie. Wydarzenie zostanie podzielone na dwa bloki tematyczne – pierwszy poświęcony zostanie omówieniu kluczowych zmian wprowadzonych w ustawie, natomiast II blok będzie szczegółową analizą nowych mechanizmów i instrumentów wsparcia wytwarzania energii z OZE.
Całość wykładów poprowadzi Dr Zdzisław Muras, wieloletni pracownik URE który pełni obecnie Dyrektora Departamentu Prawnego.
Skorzystaj z naszego doświadczenia! Od początku 2011 roku, (na szkoleniach o charakterze zamkniętym i otwartym) z zakresu systemów wsparcia przeszkoliliśmy już ponad 2,5 tysiąca specjalistów!

Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów:

 • Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym i zasady wejścia do systemu (Instalacja OZE i termicznego przekształcania odpadów, nowe rodzaje źródeł: mikroinstalacja i mała instalacja, instalacja spalania wielopaliwowego i dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego, oraz źródła wykorzystujące wyłącznie biogaz lub biopłyny)
 • Efekt zachęty i pojęcie „łącznej wartości” pomocy publicznej
 • Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia
 • Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej – sprzedawca zobowiązany
 • Taryfa gwarantowana – feed-in tariff
 • Nowe zasady określenia poziomu obowiązku (jednostki modernizowane, OZE w kogeneracji)
 • Sprzedawca Zobowiązany, Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej
 • Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia
 • Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE oraz płatnik opłaty OZE
 • Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego
 • Zasady: „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia, rozliczenia ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji, kontroli wykonywania działalności – po aukcji.
 • Koszty bilansowania handlowego, ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie Organizatora www.cbepolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *