Wielka Lekcja Obywatelska – prezydent Rafał Trzaskowski o Polsce, demokracji i samorządzie

Wielka lekcja obywatelska

Wielka lekcja obywatelska

Na kilkadziesiąt godzin przed Świętem Niepodległości, dzisiaj o godz. 18, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z całej Polski spotkają się z mieszkańcami w mediach społecznościowych. Będzie to rozmowa o Polsce, o demokracji, o wolności i roli samorządów w codziennym życiu Polek i Polaków.

Wielka Lekcja Obywatelska ma podkreślić jak ogromną wartością dla wolności i niepodległości Polski jest samorządność. Przejawia się ona w samodzielności prawnej, organizacyjnej i majątkowej gmin, miast, powiatów i województw, a jej zwieńczeniem jest prawo mieszkańców do decydowania o miejscu, w którym żyją.

Polska swój rozwój zawdzięcza działaniom samorządów lokalnych. To w miastach,  miasteczkach i gminach wiejskich sołtysi, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci,  urzędnicy i organizacje pozarządowe zrealizowały dziesiątki tysięcy inwestycji  infrastrukturalnych i społecznych, które przyczyniły się do poprawy jakości życia  mieszkańców – podkreślają samorządowcy.

Niestety, w ostatnich latach rządzący podważają autonomię i kompetencje władz lokalnych. Coraz bardziej jaskrawe są również działania odbierające społecznościom lokalnym uprawnienia do decydowania o swoich sprawach czy swobodnego dysponowania środkami.

Aby mieć wpływ na to co się dzieje w naszych gminach, aby nie zaprzepaścić sukcesu samorządności, powinniśmy jeszcze mocniej w sposób partnerski włączać mieszkańców w budowanie naszych wspólnot lokalnych – podkreśla prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Dlatego podczas Wielkiej Lekcji Obywatelska samorządowcy z całej Polski będą mówić o budżetach sołeckich, budżetach obywatelskich, radach osiedli, pokażą raporty o stanie gminy, zaproszą do udziału w sesjach rady miasta czy gminy. Wytłumaczą, jak działa budżet gminy i skąd biorą się pieniądze na różne zadania.

„Wielką Lekcją Obywatelską o Polsce, demokracji i samorządzie” przypomnimy, że samorządność to sukces polskiej demokracji – ustroju opartego na trójpodziale władzy i zasadzie pomocniczości. Brońmy samorządu poprzez edukację i wzmacnianie postaw obywatelskich – dodaje prezydent Trzaskowski.

W przededniu Święta Niepodległości gospodarze miast, miasteczek, gmin wiejskich będą mówią o wartości wspólnot lokalnych. Opowiedzą mieszkańcom, czym dla jest ich gmina, co dla niej robią oraz dlaczego warto bronić jej niezależności.

źródło: Urząd m.st. Warszawy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *