Wieści Polickie: 1 lipca zaczyna działać system składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Dymiące kominy

Dymiące kominy

1 lipca 2021r. rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację:

  • Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
  • Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, właściciel lub zarządzający budynkiem w którym źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane zostało  przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji ma 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Więcej na wiescipolickie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *