Wieści Polickie: Co z tymi „Polimerami”?

Polimery Police

Polimery Police

Ogólny postęp rzeczowy prac realizowanych w projekcie Polimery Police na dzień 19 listopada 2023 r. wynosił 99,85 %. Przez ogólny postęp rzeczowy prac należy rozumieć: uzyskiwanie stosownych pozwoleń, zamówienia i dostawy urządzeń oraz materiałów, prace konstrukcyjne, odbiory i rozruch. Zakończenie prac budowlano – montażowych instalacji w projekcie Polimery Police zostało osiągnięte 31 stycznia 2023 r., a 28 lutego 2023 r projekt osiągnął status gotowość do uruchomienia.

Pierwsza próbna partia produkcyjna została wyprodukowana na instalacji polipropylenu w czerwcu bieżącego roku. Od tego czasu wyprodukowane zostało ponad 12 tysięcy ton propylenu oraz około 12 tysięcy ton polipropylenu pod marką Gryfilen®. Wyprodukowany polipropylen sprzedawany jest klientom bezpośrednim oraz w ramach zawartych umów z dystrybutorami.

Więcej na wiescipolickie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *