Wieści Polickie: Wyniki finansowe Grupy Azoty Police za IV kwartał i 2023 rok

Andrzej Dawidowski – prezes zarządu, Grupa Azoty

W 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Police wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 2 970 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 77 mln zł, przy marży EBITDA minus 2,6%. Strata netto wyniosła 1 070 mln zł.

Wyniki Spółki w 2023 roku były determinowane niekorzystnymi globalnymi warunkami makroekonomicznymi, w tym brakiem znaczącego ożywienia w wielu sektorach europejskich i globalnych gospodarek oraz inflacją, jak również niedostatecznym przygotowaniem Spółki na wyzwania, przed jakimi stoi branża chemiczna.

Więcej na wiescipolickie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *