Wizyta prezydenta Azerbejdżanu w Polsce

Wizyta prezydenta Azerbejdżanu w PolsceW dniu 27 czerwca b.r. rozpoczęła się pierwsza od 2008 roku oficjalna, dwudniowa wizyta prezydenta Azerbejdżanu, Ilhama Alijewa w Polsce.

Głównym celem wizyty jest rozwój współpracy politycznej i gospodarczej. Delegacja Azerbejdżańska składa się z ministrów resortów związanych z przemysłem, oraz ok 50 prezesów największych azerskich przedsiębiorstw.

– Traktujemy tę wizytę, jako powrót do aktywnej polityki Polski w regionie Kaukazu Południowego. Nie tak dawno prezydent Duda złożył wizytę w Gruzji; Azerbejdżan, to drugie państwo Kaukazu, z którym spotykamy się na poziomie głów państw, po to, żeby powrócić do tradycyjnego obszaru polskiej polityki zagranicznej – zaznaczył min. Krzysztof Szczerski dla PAP.

Po ceremonii powitania na dziedzińcu Pałacu odbyły się rozmowy w cztery oczy prezydentów a następnie rozpoczęły się rozmowy plenarne pod przewodnictwem obu szefów państw. Część rozmów zajęła także dyskusja o bezpieczeństwie w regionie Kaukazu Południowego.

Następnie prezydenci Duda i Alijew podpisali Wspólną deklarację w sprawie mapy drogowej dotyczącej strategii partnerstwa i współpracy gospodarczej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Azerbejdżanu.

Kolejno podpisano także:

  • „Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności”
  • „Memorandum o porozumieniu między Ministerstwem Energii Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Energetyki Republiki Azerbejdżanu o współpracy energetycznej”
  • „Memorandum o porozumieniu między Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu, komunikacji i Zaawansowanych Technologii republiki Azerbejdżanu w sprawie współpracy w obszarze transportu i infrastruktury transportowej”
  • „Porozumienie o współpracy między Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie a Szkołą Wyższą Państwowego Przedsiębiorstwa Naftowego republiki Azerbejdżanu w Baku”
  • „Porozumienie o strategicznej współpracy w transporcie kolejowym między Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną a Kolejami Azerbejdżanu Zamkniętą Spółką Akcyjną”

Po południu, po złożeniu wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza, delegacja wzięła udział w spotkaniu z Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim.

W dalszej części dnia odbyło się Forum Gospodarcze, gdzie między innymi prezydenci mieli wystąpienia na tematy możliwości współpracy gospodarczej w dziedzinie energetyki, infrastruktury transportowej, wpisania się w chiński projekt Jednego pasa i Jednego Szlaku, co do którego już podpisano w Gruzji umowę między Polską, Ukrainą, Gruzją i Azerbejdżanem. Ważnym zagadnieniem poruszanym na Forum było też zagadnienie ekonomicznej strony bezpieczeństwa energetycznego.

Pierwszy dzień wizyty został zakończony oficjalnym obiadem w Pałacu Prezydenckim na cześć Prezydenta Alijewa.

zdjęcia: Cezary Kopczyński i Robert Ostrowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *