Wojna Palikowa na Gochach – zaproszenie

Uroczystości związane z upamiętnieniem patriotycznych wydarzeń 1920 roku a znanymi, jako „Wojna Palikowa na Gochach”, odbędą się 20 lutego 2015 r. w Borowym Młynie na Strażnicy Patriotyzmu i Pamięci im. Bohaterskich Gochów. Początek manifestacji godz. 12.

Tegoroczna uroczystość ma szczególny charakter wychowawczo- patriotyczny, bowiem przypada w 95 –tą rocznicę tych wydarzeń. Połączona jest ona z świętem miejscowego Zespołu Szkół, który nosi imię ks. Bernarda Gończa, przywódcy tych wystąpień 1920 roku. Również przypada ona w 30 rocznicę podjęcia przez nas starań i coroczne umacnianie pamięci o tych patriotycznych wydarzeniach na rzecz ustalenia 1920 roku korzystnego dla odrodzonej II RP odcinka granicy państwowej przebiegającej przez Grochy. Wieńczy ona także 10 – letni już okres działalności naszej Fundacji.

Doniosły charakter tego święta podkreśla także zwiększona ilości przyznanych z okazji tej rocznicy wyróżnień Fundacji a zwłaszcza, iż otrzymują je Laureaci, którzy reprezentują różnorodne środowiska działalności społecznej i zawodowej z obszaru całego kaszubsko – pomorskiego regionu.

Z okazji tej rocznicy zostaną wręczone wyróżnienia Fundacji tj. Statuetki Bazuny, Ryngrafy – Pasa Jednota- Jedności im. Hieronima Derdowskiego oraz Dyplomy Honorowe Fundacji.

Wśród tegorocznych Laureatów po za kaszubskimi społecznikami są także działacze z terenu Pomorza Zachodniego, którzy związani są wspólnotą działań z naszą Fundacją i Gochami. W załączeniu przedkładam Drechom, listę tegorocznych Wyróżnionych.

Od przyszłego roku z względów organizacyjnych a zwłaszcza w trosce o podniesienie rangi organizowanych w dotychczasowej formie i czasookresie tych rocznicowych uroczystości „Wojny Palikowej”, uzgodniliśmy z dyrekcją miejscowego Zespołu Szkół, który jest m.in. opiekunem Borowiackiej Strażnicy Patriotyzmu i Pamięci , że następne o tej randze, co tegoroczne i poprzednie od 2008 roku – uroczyste spotkania rocznicowe, organizować będziemy w cyklach pięcioletnich, stąd kolejne odbędą się w 2020 roku tj. w jej 100 rocznicę.

Nie mniej w cyklach corocznych odbywać się będą w dniu kolejnej rocznicy na Strażnicy Patriotyzmu – uroczyste apele uczniów ZS w Borowym Młynie związane z Świętem Szkoły i jej Bohaterem ks. Bernardem Gończem.

Korzystając z tych szkolnych uroczystości Fundacja NG będzie nadal wręczała podczas nich, przyznane za kolejny rok wyróżnienia.

Przy niniejszej okazji uprzejmie informuje, iż Fundacja nasza w swej najbliższej działalności skupi się szczególnie na pracach związanych z przywracaniem pamięci o suwerennym państwie (zachodnio) pomorskim i jego władcach Gryfitach a także na utrwalaniu historii o strukturach i działalności jednostek Straży Granicznej w okresie II RP na Gochach, jak również na działalności upamiętniającej zdarzenia i miejsca na terenie Pomorza, związane z 1 i 2 wojną światową w tym przede wszystkim w zakresie dbałości o powojenne nekropolie i o symbole architektoniczne poświęcone jej ofiarom i uczestnikom.

Dziękując wszystkim Państwu za dotychczasowe wspieranie naszej Fundacji, serdecznie proszę o dalszą życzliwość i pomoc – w realizacji wszystkich naszych przedsięwzięć.

Zbigniew Talewski
Prezes Fundacji Naji Gochë

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *