Wpadnij na dzień do Kuligowa

Skansen w Kuligowie

Skansen w Kuligowie

Trzydzieści dziewięć kilometrów na północ od Warszawy, nieopodal ujścia Bugu do Narwi, na terenie gminy Dąbrówka, leży niewielka miejscowość Kuligów.

Kiedyś znana z hodowli bydła i rybactwa, dziś wieś letniskowa w zakolu rzeki Bug i w jej starorzeczu. Na 130 domostw stałych mieszkańców przypada tu około 900 zamieszkanych działek rekreacyjnych (głównie mieszkańców stolicy).

Tak daleko i tak blisko

Miejscowość jest często odwiedzana, szczególnie wiosną i w okresie letnim. Plenery malarskie, fotograficzne, obserwacyjne spotkania ornitologów, to częsty element tutejszego życia wsi. Bywały też tutaj ekipy filmowe. Łąki nad Bugiem posłużyły jako plener do końcowej sceny filmu Ryś w reżyserii Stanisława Tyma.

Tę właśnie miejscowość w 2006 roku wybrała Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie, której głównym zadaniem stało się zapewnienie szerokiego wsparcia pasjonatom lokalnego dziedzictwa kulturowego, polegającego w szczególności na gromadzeniu, konserwacji i udostępnianiu artefaktów związanych z dniem powszednim wsi i drobnej szlachty Mazowsza oraz Podlasia z przełomu XIX i XX wieku.

Prezesem Fundacji Dziedzictwo Nadbużańskie jest Wojciech Urmanowski, który od lat, angażując własne środki finansowe, gromadził liczne pamiątki z minionych lat. Na początku XXI wieku zapadała decyzja o tym, by oprócz elementów ruchomych, na stosunkowo niewielkiej działce zrekonstruować również obiekty dawnej architektury ludowej i ziemiańskiej.

Skansen z duszą

Tak w ciągu lat powstała okazała kolekcja, dzięki której zwiedzający dziś Park Kultury Ludowej i Ziemiańskiej Doliny Narwi, Bugu i Liwca w Kuligowie, mogą mieć bezpośredni kontakt z przedmiotami i obiektami architektury ludowej, poznać zasady działania dawnych maszyn rolniczych i rzemieślniczych, zapoznać się ze zwyczajami i obrządkami ludowymi.

Dzisiaj Fundacja to oprócz wyjątkowego miejsca – Skansenu w Kuligowie również otwarta na świat grupa osób, znajomych w różnym wieku. Grupa zainspirowana duchem tego miejsca inicjuje i realizuje wydarzenia artystyczne, kulturalne, historyczno-edukacyjne i popularno-naukowe, promujące zasadę zrównoważonego rozwoju oraz współistnienia rolnictwa, turystyki i rekreacji na obszarze dolnego biegu rzek Bug i Narew oraz Zalewu Zegrzyńskiego.

Polecam to urocze miejsce, pełne ducha mazowieckiej sielskości i czaru minionej epoki.

MG
foto: Mirosław Gleb

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *