Xi Jinping w Davos. Multilateralizm przyszłością dla świata

Xi Jinping

Xi Jinping

W Szwajcarskim Davos trwa Światowe Forum Ekonomiczne. Tegoroczna konferencja odbywa się w formule online, a jej hasłem jest „Kluczowy rok dla odbudowy zaufania”.

Forum otworzyły Chiny, jako państwo najlepiej radzące sobie z kryzysem ekonomicznym spowodowanym pandemią. Przemawiający podczas otwarcia przewodniczący Xi Jinping przedstawił Chiny jako kluczowego gracza w nowym multilateralnym porządku światowym.

Chiński przywódca wezwał narody do większej koordynacji polityki makroekonomicznej oraz wspólnego promowania „silnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu światowej gospodarki”. Jednocześnie podkreślił, że państwa świata powinny przestrzegać prawa i norm międzynarodowych, a nie „poszukiwać własnej dominacji”.

Zauważając, że problemy, przed którymi stoi świat, są zawiłe i złożone, Xi powiedział, że wyjściem z nich jest „podtrzymywanie multilateralizmu i budowanie wspólnoty dla przyszłości ludzkości.

W multilateralizmie chodzi o to, aby sprawy międzynarodowe były rozwiązywane w drodze konsultacji, a o przyszłości świata decydowali wszyscy pracujący razem – powiedział Xi.

Każdy kraj jest wyjątkowy ze swoją własną historią, kulturą i systemem społecznym i żaden nie jest lepszy od drugiego. „Żadne dwa liście na świecie nie są identyczne i żadne historie, kultury czy systemy społeczne nie są takie same”.

Zdaniem ekspertów

Wypowiedź przewodniczącego spotkała się z dobrym przyjęciem ekspertów:

  • Spodziewam się, że Chiny będą nadal naciskać na multilateralizm w celu znalezienia globalnych rozwiązań dla świata po pandemii i chciałbym, aby Chiny podjęły wiodącą rolę w promowaniu globalnej współpracy – Adriano Lucatelli, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Descartes Finance, wiodącej szwajcarskiej firmy zarządzającej majątkiem cyfrowym.
  • Międzynarodowa współpraca w polityce szczepionkowej (i nie tylko), w sprawach zatrudnienia i polityki finansowej musi być na pierwszym miejscu na liście zadań na rozpoczynający się rok – Guy Ryder, Dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy.
  • Nie ma innego sposobu na poradzenie sobie z takimi problemami jak pandemia bez współpracy wielostronnej. Poszczególne państwa muszą współpracować w kwestiach szczepień i w sprawie poprawy warunków życia na świecie, zwłaszcza po pandemii. Chiny zrobiły ogromne kroki naprzód we wspieraniu współpracy na świecie – Jamie Rossouw, dziekan Wydziału Ekonomii i Nauk Biznesowych na Uniwersytecie w Witwatersrand w RPA
  • Przemówienie Xi Jinpinga potwierdziło przywiązanie Chin do idei współpracy w walce z pandemią COVID-19 i tworzenia przestrzeni otwartości i dialogu Chin z innymi państwami – Sonia Bressler, francuska pisarska i sinolożka
  • Dobrze jest słyszeć światowych przywódców wyrażających długoterminowe zaangażowanie w rozwój wolnego handlu i multilateralizmu. Xi Jinping stale wyraża takie poglądy i dobrze jest słyszeć je powtórnie. Świat potrzebuje „dużo lepszej koordynacji”, by poradzić sobie z COVID-19 i z odnowieniem gospodarki – Stephen Perry, przewodniczący brytyjskiego 48 Group Club

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *