Zakończenie projektu Give Them A 2 Chance: Przedsiębiorczość drugiej szansy w świetle sukcesu

Give them a second chance (G2C)

Give them a second chance (G2C)

Projekt „Give them a second chance (G2C)” zakończył się, przynosząc konkretne rezultaty oraz pozytywne efekty dla uczestników, którzy z niepewnością rozpoczynali ścieżkę przedsiębiorczości drugiej szansy. Inicjatywa, zainicjowana przez konsorcjum partnerów z sektora edukacji zawodowej i przedsiębiorstw z Niemiec, Polski, Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Austrii, skoncentrowała się na dostarczaniu narzędzi, szkoleń i mentorstwa dla nieudanych oraz byłych przedsiębiorców.

Jednym z kluczowych rezultatów projektu było stworzenie platformy online, pełniącej rolę centrum współpracy dla uczestników oraz zawierającej narzędzie do samooceny online oraz moduły e-learningowe. To narzędzie umożliwiło nieudanym i byłym przedsiębiorcom zidentyfikowanie ich mocnych i słabych stron, co w rezultacie przyczyniło się do ich ciągłego uczenia się i rozwoju.

Kurs e-learningowy okazał się kluczowym elementem, wspierając przedsiębiorców w zdobyciu niezbędnej wiedzy do uniknięcia kryzysów oraz skutecznego ponownego rozpoczęcia działalności po wcześniejszym niepowodzeniu. Projekt dostarczył również kompleksowy zestaw zasobów edukacyjnych dla edukatorów i mentorów, umożliwiając im skuteczne wsparcie nieudanych i byłych przedsiębiorców w ich drodze do sukcesu.

Warto podkreślić rolę dwóch mobilności edukacyjnych, które umożliwiły testowanie oraz ocenę narzędzi i metod przed ich oficjalnym wdrożeniem. Konferencje lokalne zorganizowane w partnerstwie miały istotny wpływ na zwiększenie świadomości projektu, przyczyniając się do propagowania idei przedsiębiorczości drugiej szansy w lokalnych społecznościach.

Projekt „Give them a second chance (G2C)” odegrał ważną rolę w promowaniu oraz wspieraniu przedsiębiorczości drugiej szansy w społecznościach, w których pracują organizacje partnerskie. Jego pozytywny wpływ przekształcił się w budowanie bardziej sprzyjającego środowiska dla tych, którzy wcześniej doświadczyli niepowodzeń w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Jego sukces to nie tylko wynik skutecznej współpracy partnerów, ale także zaangażowania i determinacji każdego uczestnika, tworząc inspirującą historię odradzania się przedsiębiorców w duchu drugiej szansy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *