Zaproszenie dla przedstawicieli mediów na rozstrzygnięcie konkursów Urzędu Patentowego RP

Urząd Patentowy RP ma zaszczyt zaprosić Przedstawiciela Redakcji na uroczystość wręczenia nagród laureatom 15. edycji konkursów na plakat oraz prace: habilitacyjną, doktorską, magisterską, studencką, a także na informację medialną i film promocyjny z zakresu ochrony własności intelektualnej, ogłoszonych przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość odbędzie się w piątek 8 grudnia 2017 roku o godzinie 11:00 w kinie Iluzjon, ul Narbutta 50a w Warszawie. Konkursy zostały zorganizowane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wieloma instytucjami partnerskimi.

Konkursy na prace naukowe i plakaty z dziedziny własności przemysłowej organizowane od piętnastu lat przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są w ścisłej współpracy z uczelniami oraz szkołami artystycznymi i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, owocując co roku wartościowymi pracami naukowymi oraz oryginalnymi artystycznie projektami plakatów i przekazami medialnymi. Nagrodzone prace upowszechniane są w różnorodnych wydawnictwach publikowanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i służą celom edukacyjnym.

Uroczystości wręczenia nagród towarzyszyć będzie prezentacja prac laureatów konkursu na plakat oraz nagrodzonych filmów, a także wykład prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego: „Dlaczego inżynier-wynalazca powinien być humanistą” . Projekty plastyczne zgłaszane na konkurs należą do kategorii twórczości użytkowej wykorzystywanej przez Urząd Patentowy RP w różnorodnych działaniach promocyjnych służących podnoszeniu świadomości społecznej na temat ochrony własności przemysłowej i są publikowane w licznych wydawnictwach edukacyjnych. Dotychczasowe edycje konkursu umożliwiły dostrzeżenie i wyróżnienie wielu utalentowanych naukowców oraz twórców, którzy w swojej działalności podejmują tematykę własności przemysłowej, będącej istotnym elementem warunkującym rozwój innowacyjnej gospodarki. Wyniki konkursów zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP www.uprp.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *