Zaproszenie na spotkanie poświęcone zjawisku ubóstwa energetycznego

Już w najbliższy piątek 20 listopada o godz. 10.00 w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ulicy Nowogrodzkiej 1/3/5 odbędzie się spotkanie poświęcone zagadnieniu ubóstwa energetycznego w Polsce. W spotkaniu wezmą udział m.in. autorka i autor publikacji „Ubóstwo energetyczne w Polsce – definicja i charakterystyka społeczna grupy” Agata Miazga i Dominik Owczarek. Organizatorem spotkania jest Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przy współpracy MPiPS.

Spotkanie będzie okazją do przeprowadzenia wywiadów, rozmów z autorami. Będą oni do dyspozycji mediów na pół godziny przed rozpoczęciem spotkania, czyli od 9.30 i bez pośrednio po jego zakończeniu, które planowane jest na godzinę 13.00.

UWAGA! M.in. z powodu zaostrzonych kryteriów bezpieczeństwa niezbędna jest wcześniejsza awizacja obecności na podane poniżej adresy. Jej brak może uniemożliwić wejście na teren ministerstwa! Termin nadsyłania zgłoszeń mija jutor, tj. 19 listopada o godzinie 14.30.

W przypadku chęci wzięcia udziału w samym spotkaniu proszę o kontakt z panią Anną Dąbrowską (a.dabrowska@ine-isd.org.pl , tel. 22 851 04 03). Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem wywiadu z autorami publikacji proszę o kontakt z niżej podpisanym (m.korzynski@ine-isd.org.pl, tel. 510 024 740).

Na spotkaniu będą dostępne (bezpłatnie) egzemplarze publikacji. Na życzenie można ją również otrzymać w formacie .pdf drogą elektroniczną.

O zjawisku ubóstwa energetycznego
Mimo że zjawisko ubóstwa energetycznego nie jest nowe, to dopiero w ostatnich latach podjęto próby definiowania go i traktowania jako pojęcie odrębne w stosunku do ubóstwa ekonomicznego. Ubóstwo energetyczne to trudność w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania za rozsądną cenę. Składa się na nie utrzymanie standardu ciepła i zaopatrzenia w pozostałe rodzaje energii służące zaspokojeniu w adekwatny sposób podstawowych potrzeb funkcjonowania biologicznego i społecznego członków gospodarstwa domowego. Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Instytutem Badań Strukturalnych i Instytutem Spraw Publicznych opracował pierwszy w Polsce opis zjawiska ubóstwa energetycznego w ujęciu statystycznym w oparciu o ukształtowaną definicję grupy nim dotkniętej w naszym kraju.

Autorzy publikacji „Ubóstwo energetyczne w Polsce – definicja i charakterystyka społeczna grupy” m.in. pokazują, że grupa gospodarstw domowych dotkniętych tym zjawiskiem w Polsce jest nadspodziewanie szeroka i obejmuje rodziny wielopokoleniowe (22%), rodziny składające się z pięciu lub więcej osób (22%), rodziny wielodzietne – pięcioro i więcej dzieci (26%), gospodarstwa domowe rencistów (29%) oraz rolników i utrzymujących się z samozatrudnienia (27%), mieszkańcy wsi (32%), mieszkający w domach jednorodzinnych wolnostojących (35%), mieszkający w budynkach oddanych do użytku w latach 1946–1960 (32%), zamieszkujący mieszkania o powierzchni od 91 do 120 m2 (31%). W roku 2013 z problemem tym borykało się, wg naszych szacunków, 17,1% Polaków (6,44 mln osób). Ubóstwo energetyczne niesie ze sobą negatywne konsekwencje dla rozwoju poznawczego, zdrowia czy nawet życia osób na nie narażonych. Dlatego jego istnienie powinno być uwzględnione w polityce społecznej w postaci systemowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom z nim związanym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *