ZPP otworzył przedstawicielstwo w Kijowie

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców / ZPP

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Przyszłość Europy zależy dzisiaj od odwagi i wytrwałości ukraińskich żołnierzy. Jest to nie tylko wynikiem napływającej pomocy z całego świata, ale także prężności i sukcesu ukraińskiego biznesu. Otwarcie stałego przedstawicielstwa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Kijowie ma stworzyć nowe możliwości aktywnej i bezpośredniej współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskimi firmami.

Otwarciu kijowskiego biura ZPP towarzyszyła specjalna konferencja „Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together” w Akademii Dyplomatycznej MSZ Ukrainy . W przemówieniu otwierającym Ołeksandr Ban’kov, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy, zauważył:

Polska zajmuje pierwsze miejsce wśród partnerów handlowych Ukrainy. Musimy wspólnie wykorzystać te możliwości i przystąpić do budowania współpracy, która pomoże polskim i ukraińskim przedsiębiorcom konkurować na rynkach trzecich. Otwarcie biura ZPP na Ukrainie przyczyni się do realizacji tego celu.

Ukraina potrzebuje co najmniej 750 miliardów dolarów na odbudowę ze zniszczeń. Potrzebuje nie tylko wsparcia finansowego, ale także stałej obecności międzynarodowego biznesu, europejskiej technologii, kapitału, ale także doświadczeń krajów, które tak jak Polska odeszły podobną ścieżką odbudowy ze zniszczeń PRL-u. Ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki, dziękując za inicjatywę polskich przedsiębiorców, powiedział:

– Nie obronimy naszego świata, jeśli nie odbudujemy Ukrainy. Nie będziemy jej bronić, jeśli jej nie odbudujemy, i nie odbudujemy jej bez takich inicjatyw. Jeśli nie teraz to kiedy, jeśli nie my to kto?

Na Ukrainie od początku wojny działają dziesiątki organizacji społeczeństwa obywatelskiego, setki wolontariuszy, w tym liczne instytucje państwowe, ale jak zaznaczył prezes ZPP Cezary Kaźmierczak:

Rządy tworzą ramy współpracy, musimy je wypełnić powiązaniami między naszymi gospodarkami i firmami. Aby nasze dzieci i wnuki miały pokój raz na zawsze i nie musiały bać się Rosji.

Konferencja w Kijowie była drugą konferencją zorganizowaną przez ZPP na Ukrainie w tym tygodniu. Pierwsza konferencja odbyła się we Lwowie 6 lipca. Oba wydarzenia mają zgromadzić przedstawicieli czołowych polskich, ukraińskich stowarzyszeń biznesowych, władze obu krajów pomogły w zmapowaniu wszystkich potrzeb, możliwości, oczekiwań i priorytetów odbudowy Ukrainy, dostępnego wsparcia ze strony Europy.

Źródło: ZPP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *