Jacek Majchrowski: Igrzyska to konkretne korzyści dla mieszkańców

Prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa (z lewej) i Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, foto: UMK – Wiesław Majka

Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa omówili aktualny stan przygotowań do organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Priorytety na najbliższy czas to ustalenie ostatecznego programu sportowego, finalnych zasad finansowania, uzyskanie środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację wydarzenia oraz powołanie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie, pełną realizację i promocję tego przedsięwzięcia.

– To było robocze, ale bardzo ważne spotkanie. Omówiliśmy z Panem Prezydentem Jackiem Majchrowskim kolejne kroki i kierunek dalszych działań. Igrzyska Europejskie to wymagający pod względem logistycznym projekt i jesteśmy zgodni – ich organizacja powinna jak najszybciej wejść w etap operacyjny. Efektami tego spotkania podzieliliśmy się z Marszałkiem Województwa Małopolskiego – mówi Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Kraków i Małopolska powołały wspólny Komitet Wykonawczy ds. Igrzysk. Jego szefem jest Janusz Kozioł – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej. Komitet wykonał już znaczące zadania przygotowawcze – między innymi dokonana została pełna analiza stanu infrastruktury sportowej – nie tylko na terenie miasta, ale także całego regionu. Gotowa jest mapa wszystkich obiektów sportowych, na których mogą być rozgrywane konkurencje w poszczególnych dyscyplinach sportu. Wybrana została lokalizacja wioski igrzyskowej – to teren campusu Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Wiadomo też, które obiekty wymagają modernizacji i jakie są potrzeby Krakowa i Małopolski w zakresie inwestycji pozasportowych, niezbędnych do organizacji Igrzysk Europejskich.

– Decyzję o powierzeniu Miastu Kraków i Regionowi Małopolska organizacji III Igrzysk Europejskich traktujemy jako szansę na przyspieszenie inwestycji bądź realizację nowych projektów, nie tylko o charakterze sportowym, przy wsparciu budżetu centralnego – mówi prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski.

– Dla nas ważne jest, by mieszkańcy Krakowa mieli poczucie, że te igrzyska niosą za sobą konkretne korzyści dla nich, a za takie uważamy między innymi zakup nowoczesnych tramwajów, przeprowadzenie takich inwestycji jak węzeł drogowy Opatkowice, przebudowę ulicy Okulickiego, czy budowę trasy balickiej. Oczywiście miasto ma się wzbogacić również o kolejne nowoczesne obiekty sportowe. Jeszcze raz podkreślę, chcemy by na tych igrzyskach skorzystali zarówno sportowcy, jak i mieszkańcy Krakowa i Małopolski. Igrzyska są dla nas także szansą na nowy impuls dla turystyki, która w okresie pandemii przeżywa ogromny kryzys również i w naszym mieście. Taka europejska impreza jest szansą na odwrócenie tego trendu. Ze sportowego punktu widzenia, przy realizacji założenia iż w większości dyscyplin byłyby rozgrywane Mistrzostwa Europy bądź kwalifikacje do Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024, to powinno być wydarzenie o niespotykanej dotychczas w naszym kraju skali – podkreśla Prezydent Miasta Krakowa.

Organizatorami III Igrzysk Europejskich są Kraków i Małopolska. Wydarzenie wspiera polski Rząd. Na początku września – decyzją Rady Ministrów – Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin został powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. koordynacji działań przygotowawczych do organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.

Zadaniem Pełnomocnika – jak uzasadnia uchwała – jest zintegrowanie, zoptymalizowanie i usprawnienie prac prowadzonych w poszczególnych ministerstwach oraz jednostkach samorządu terytorialnego, a także analiza prawnych, technicznych i ekonomiczno-finansowych uwarunkowań przygotowania i realizacji III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 – w tym wdrożenie niezbędnych działań w celu uruchomienia realizacji przedsięwzięcia.

– Dziękuję Panu Premierowi i Wicepremierowi za zaangażowanie i wsparcie tego wydarzenia. To nadaje mu odpowiednią rangę, prestiż i ogólnonarodowy charakter. Igrzyska to największa multidyscyplinarna impreza sportowa w Europie – po raz pierwszy zorganizowana na terenie Unii Europejskiej. Będzie to świetna okazja do pokazania naszych możliwości, sukcesów, promocji Polski w Europie oraz integracji wszystkich wokół wspólnych sportowych wartości i emocji. Obecnie czekamy na zatwierdzenie ostatecznego programu sportowego przez Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich, po tym ruszą wszelkie niezbędne umowne formalności – mówi Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Igrzyska Europejskie to sztandarowa impreza Stowarzyszania Europejskich Komitetów Olimpijskich. Rozgrywane są co cztery lata z udziałem 50 reprezentacji krajów europejskich. Decyzja o powierzeniu Miastu Kraków i Regionowi Małopolska organizacji III Igrzysk Europejskich zapadła 22 czerwca 2019 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (The European Olympic Committees – EOC). Podjęły ją jednogłośnie wszystkie Narodowe Komitety Olimpijskie zrzeszone w EOC.

Spotkanie Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Andrzeja Kraśnickiego i Prezydenta Miasta Krakowa – prof. Jacka Majchrowskiego odbyło się 23 listopada 2020 roku.

źródło: Biuro Komunikacji PKOl
foto: UMK – Wiesław Majka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *