Po stronie Chin jest wola polityczna do współpracy z Polską

Xi Jinping, przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej i Andrzej Duda, prezydent RP
Xi Jinping, przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej i Andrzej Duda, prezydent RP

Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinping, z małżonką, panią Peng Liyuan, przybył do Polski z oficjalną wizytą. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie dostojnych gości powitali: prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda oraz pierwsza dama, Agata Kornhauser-Duda.

Prezydenci Polski i Chin złożyli podpisy pod wspólnym oświadczeniem o ustanowieniu wszechstronnego strategicznego partnerstwa między Rzeczpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową.

Xi Jinping, który od 15 listopada 2012 r. sprawuje funkcję sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh), został zaprzysiężony na przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) w dniu 14 marca 2013 r. Jednocześnie jest przewodniczącym dwóch organów konstytucyjnych, sprawujących zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi:

 • Centralnej Komisji Wojskowej Komitetu Centralnego KPCh,
 • Centralnej Komisji Wojskowej Chińskiej Republiki Ludowej.

Teoretycznie konstytucja ogranicza kompetencje przewodniczącego ChRL do zadań wyłącznie reprezentacyjnych, a decyzje podjęte przez chiński parlament są dla niego wiążące. W przypadku Xi Jinpinga, pozostałe funkcje, jakie sprawuje, dają mu pełnię władzy w państwie.

Podpisanie wspólnego oświadczenia w sprawie ustanowienia wszechstronnego strategicznego partnerstwa między RP a Chinami
Podpisanie wspólnego oświadczenia w sprawie ustanowienia wszechstronnego strategicznego partnerstwa między RP a Chinami

Złożenie przez Xi Jinpinga oświadczenia o ustanowieniu wszechstronnego, strategicznego partnerstwa, oznacza istnienie po stronie chińskiej woli politycznej do współpracy z Polską. Zasady tej współpracy zostały doprecyzowane poprzez zawarcie 13 porozumień szczegółowych, podpisanych przez ministrów towarzyszących chińskiemu przywódcy oraz przedstawicieli polskiego rządu.

W obszarze współpracy gospodarczej podpisano 5 porozumień, w których stronę polską reprezentował wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki, a stronę chińską:

 • Xu Shaoshi, przewodniczący Narodowej Komisji Rozwoju i Reform ChRL, w randze ministra,
 • Gao Hucheng, minister handlu ChRL.

Były to:

 • Założenia dwustronnego planu współpracy między rządem RP a rządem ChRL,
 • Porozumienie w sprawie ustanowienia Komitetu Sterującego do spraw współpracy przemysłowej,
 • Porozumienie dotyczące wymiany informacji między Ministerstwem Rozwoju RP a Narodową Komisją Rozwoju i Reform ChRL,
 • Porozumienie dotyczące inwestowania w infrastrukturę logistyczną, konieczną do prowadzenia wymiany towarowej,
 • Porozumieniu dotyczące tworzenia parków przemysłowych.

W obszarze szkolnictwa wyższego, podpisano umowę o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów naukowych w szkolnictwie wyższym. Stronę polską reprezentował wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin a stronę chińską wiceminister edukacji ChRL, Hao Ping.

Xu Shaoshi i Mateusz Morawiecki wymieniają podpisane egzemplarze umów między Polską a Chinami
Xu Shaoshi i Mateusz Morawiecki wymieniają podpisane egzemplarze umów między Polską a Chinami

W obszarze opodatkowania linii lotniczych podatkiem VAT, podpisano umowę o wzajemnym zwolnieniu usług międzynarodowego transportu lotniczego z podatku od wartości dodanej. Umowa jest istotna przede wszystkim dla polskich przewoźników lotniczych, których rentowność wzrośnie. Stronę polską reprezentował minister finansów, Paweł Szałamacha a stronę chińską prezes Państwowego Urzędu Podatkowego ChRL, Wang Jun.

W obszarze procedur celnych, podpisano porozumienie o uproszczeniu odpraw celnych w wymianie towarowej między Polską a Chinami
Stronę polską reprezentował Marian Banaś, szef Służby Celnej w randze wiceministra a stronę chińską, minister Yu Guangzhou, szef Generalnej Administracji Celnej ChRL.

W obszarze kultury, podpisano protokół dotyczący polsko-chińskiej współpracy kulturalnej na lata 2016-2019. Stronę polską reprezentował sekretarz stanu w ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Sellin a stronę chińską ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, Xu Jian.

W obszarze handlu żywnością podpisano 3 porozumienia, w których stronę polską reprezentował minister rolnictwa i rozwoju wsi, Krzysztof Jurgiel a stronę chińską szef Urzędu Nadzoru nad Jakością i Kwarantanną Żywności ChRL w randze ministra, Zhi Shuping.

Minister Yu Guangzhou, szef Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej oraz Marian Banaś, szef Służby Celnej, wymieniają podpisane egzemplarze porozumienia dotyczącego procedury odpraw celnych w wymianie towarowej między Polską a Chinami
Minister Yu Guangzhou, szef Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej oraz Marian Banaś, szef Służby Celnej, wymieniają podpisane egzemplarze porozumienia dotyczącego procedury odpraw celnych w wymianie towarowej między Polską a Chinami

Były to:

 • Protokół w sprawie wymagań fitosanitarnych dla eksportu jabłek z Polski do Chin,
 • Porozumienie o współpracy w zakresie kontroli substancji szkodliwych w mięsie drobiowym, eksportowanym z Polski do Chin,
 • List intencyjny w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń.

W obszarze lotów kosmicznych i wykorzystania sztucznych satelitów dla potrzeb telekomunikacji podpisano porozumienie o współpracy między Polską a Chinami w zakresie eksploracji i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych. Stronę polską reprezentował prof. Marek Banaszkiewicz, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej a stronę chińską administrator Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej, Xu Dazhe.

tekst i zdjęcia: Robert Ostrowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *