Zapraszamy na webinarium dedykowane firmom rodzinnym

Webinarium dedykowane firmom rodzinnym

Webinarium dedykowane firmom rodzinnym

Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k., Brillaw Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy oraz Warszawska Izba Gospodarcza zapraszają na webinarium dedykowane firmom rodzinnym pt. „Firmy rodzinne w drodze budowania wielopokoleniowych przedsięwzięć rodzinnych. Sukcesja. Programy motywacyjne. Fuzje i przejęcia”.

20 sierpnia 2020, godz. 11:00

Podnosimy świadomość przedsiębiorców, którzy znaleźli się na etapie procesu sukcesji. Dziś, po 30 latach od powstania firm w czasach przełomu, nadchodzi czas na zmianę pokoleniową, która stała się zagadnieniem nie do pominięcia w życiu i rozwoju firm rodzinnych.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat prawnych rozwiązań wyzwania, jakim dziś jest sukcesja w firmach rodzinnych. Firmy rodzinne zdobywają świadomość i wiedzę na temat możliwych kroków w rozwoju swoich przedsiębiorstw. Nasze szkolenie jest dawką wiedzy od ekspertów- praktyków tego zakresu.

Korzyści z uczestniczenia w webinarium:

 • Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat procesu sukcesji w firmach rodzinnych, co podniesie ich świadomość, co do potrzeby tego procesu w ich firmach.
 • Uczestnicy szkolenia poznają alternatywne możliwości przeprowadzenie procesu sukcesyjnego, będącego również potencjalnie krokiem w rozwoju firmy.
 • Jest to szkolenie również dla kadry menadżerskiej w firmach prywatnych, dla których programy motywacyjne mogą stać się motywatorem do większego zaangażowania w firmę rodzinną.
 • Członkowie rodziny uczestniczący w szkoleniu zyskają wiedzę na temat tego, jak zatrzymać w firmie kluczowych menadżerów i zmotywować do efektywnego działania sukcesorów.
 • Zagadnienia poruszane w szkoleniu przeprowadzą uczestników przez klasyczny model sukcesji – z rąk nestora w ręce sukcesora, jak również wskażą alternatywne rozwiązania w przypadku braku sukcesorów posiadających umiejętności do zarządzania przedsiębiorstwem.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o akredytację on-line pod adresem:
http://sukcesja.szef.co/formularze/media_rodzinne

PROGRAM SZKOLENIA

1. Proces sukcesyjny oraz jego realizacja a działalność operacyjna w firmie rodzinnej

 • Czym jest sukcesja oraz kiedy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procesu sukcesji w firmie?
 • Jakie są scenariusze procesu sukcesji i dlaczego nie ma uniwersalnego przepisu na udaną sukcesję?
 • Jaki może być wpływ wydarzeń losowych dotyczących właściciela na działalność operacyjną w firmie?
 • Jak zabezpieczyć firmę przed niekontrolowaną sukcesją?
 • Jak przygotować wewnętrznie firmę na proces zmiany pokoleniowej?
 • Czym jest fundacja rodzinna i dlaczego stanowi sposób na zapewnienie wielopokoleniowego i efektywnego zarządzania majątkiem rodzinnym?

2. Program motywacyjny jako narzędzie do budowania wartości firmy rodzinnej

 • Czym jest program motywacyjny i kiedy uzasadnione jest jego wdrożenie w firmie?
 • Jakie mogą być korzyści z wdrożenia programu motywacyjnego dla firmy?
 • Jakie mogą być korzyści z wdrożenia programu motywacyjnego dla menadżera?
 • Jakie są rodzaje programów motywacyjnych oraz jak wygląda proces ich wdrożenia w firmie?
 • Dlaczego program motywacyjny może stanowić element procesu sukcesji w firmie?
 • Jak zabezpieczyć interesy firmy i jej właścicieli na wypadek wdrożenia programu motywacyjnego?

3. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw jako element strategii rozwoju firmy rodzinnej

 • Jakie są cele i motywy procesów fuzji i przejęć w odniesieniu do strategii rozwoju firmy? Jak wytypować przejmowany podmiot?
 • Jakie są typy i rodzaje fuzji i przejęć przedsiębiorstw?
 • Jakie są metody ustalania wartości przedsiębiorstw w procesach fuzji i przejęć? Jakie mogą być formy finansowania transakcji fuzji i przejęć przedsiębiorstw?
 • Jak ustrukturyzować transakcję z uwzględnieniem procesu negocjacyjnego?

PREZENTERZY NA WEBINARIUM

Moduł I – Proces sukcesyjny oraz jego realizacja a działalność operacyjna w firmie rodzinnej

dr Rafał Trzeciakowskidr Rafał Trzeciakowski
Radca prawny, doktor nauk prawnych. Pracę zawodową łączy z działalnością dydaktyczną, w ramach której prowadzi zajęcia m. in. z zakresu prawa konstytucyjnego, handlowego, ochrony konkurencji i konsumentów oraz zamówień publicznych. Autor i współautor publikacji w dziedzinie prawa konstytucyjnego, gospodarczego, administracyjnego i handlowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego, w tym transakcyjnego, prawa kontraktów oraz tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego. Doradza w obszarze procesów sukcesyjnych firm rodzinnych, w tym w tworzeniu wielopokoleniowych przedsiębiorstw rodzinnych. Jest autorem lub współautorem wielu opinii prawnych i wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie konstytucyjności przepisów krajowych i ich stosowania. Prywatnie pasjonat sportu, co znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniu prawem sportowym oraz działalności w Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.

Link do profilu prawnika: https://www.gwlaw.pl/95,Rafal_Trzeciakowski.html

Moduł II – Program motywacyjny jako narzędzie do budowania wartości firmy rodzinnej

Agnieszka MitręgaAgnieszka Mitręga
Radca prawny z 14-to letnim doświadczeniem, specjalizująca się w doradztwie na rzecz instytucji finansowych, m.in. instytucji pożyczkowych, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz firm zarządzających wierzytelnościami. W swojej pracy zawodowej zajmowała się m.in. problematyką związaną z oferowaniem produktów finansowych konsumentom w różnych kanałach sprzedażowych (w tym e-commerce), ochroną danych osobowych klientów instytucji finansowych oraz pozostałymi prawnymi aspektami działalności instytucji finansowych. Specjalizuje się również w sprawach korporacyjnych: bieżąca obsługa spółek, reorganizacje (podziały, połączenia, przekształcenia). Posiada również szerokie doświadczenie w zakresie funkcjonowania i obsługi funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym sekurytyzacyjnych oraz transakcji nabywania portfeli wierzytelności. Doradzała także w zakresie zawierania umów serwisowych oraz o zarządzanie portfelami wierzytelności. Zajmowała się również zagadnieniami związanymi z finansowaniem działalności przedsiębiorców: umowy kredytowe, emisje obligacji, pożyczki wewnątrzgrupowe.

Link do profilu prawnika: https://www.gwlaw.pl/251,Agnieszka_Mitrega.html

Moduł III – Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw jako element strategii rozwoju firmy rodzinnej

Urszula Brzezińskaadwokat Urszula Brzezińska
Adwokat z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w prawie handlowym, w szczególności w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz w bieżącym doradztwie korporacyjnym. Doradzała zarówno polskim jak i międzynarodowym podmiotom z różnych sektorów gospodarki. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w licznych transakcjach sprzedaży, reorganizacjach, zakładaniu i likwidacji przedsiębiorstw, bieżącej obsłudze korporacyjnej oraz w przeprowadzaniu prawnego due diligence spółek z różnych branż, a także w negocjowaniu umów w transakcjach typu share deal i assets deal (zarówno po stronie kupującego jak i sprzedawcy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *