85% ludzi oczekuje, że treści tworzone przez AI będą specjalnie oznaczane

Sztuczna inteligencja
Sztuczna inteligencja
Fot. Pixabay

Badanie przeprowadzone przez agencję On Board Think Kong wykazało, że aż 85% dorosłych Polaków oczekuje, że treści tworzone przez sztuczną inteligencję będą wyraźnie oznaczone jako materiały, których nie stworzył człowiek.

– Narzędzia takie jak ChatGPT czy MidJourney są coraz częściej stosowane w marketingu. Ich zastosowanie rodzi zupełnie nowe wyzwania i ważne pytania. Konsumenci czują, że generowanie treści przez AI niekoniecznie musi oznaczać jakość. Myslę, że chcieliby mieć możliwość świadomego wyboru, które odpowiednie oznaczenie treści mogłoby ułatwiać – komentuje wyniki Norbert Kilen, strategy director On Board Think Kong.

Według wyników sondażu przeprowadzonego na zlecenie agencji OBTK w maju b.r., 85% respondentów oczekuje, że treści stworzone przez AI będą wyraźnie oznaczone, aby mogli świadomie podejmować decyzje opierając się na wiedzy, czy dana treść została stworzona przez człowieka czy przez maszynę. Tylko 1% badanych stwierdziło, że zdecydowanie nie uważa, że oznaczenie takie jest potrzebne.

Z uzyskanych danych wynika też, że właściwie w każdej grupie wiekowej potrzeba transparentnej informacji, kto jest autorem danego materiału jest na podobnym poziomie. Nieznacznie bardziej zainteresowani oznaczeniami, są osoby z większych miast.

– Na razie wiele firm przedstawia użycie AI w tworzeniu treści czy reklam dla konsumentów jako świadectwo innowacyjności. Być może jednak za jakiś czas firmy wcale nie będą tego eksponować, bo modele językowe przestaną być już intrygującą nowością, a staną się zwykłym narzędziem tańszej produkcji treści – zauważa Norbert Kilen.

Wyniki badań przeprowadzonych przez OBTK mogą stanowić ważny sygnał dla wszystkich organizacji i przedsiębiorstw, które stosują AI w swoich kanałach komunikacji. Wymagają one od firm dostarczenia użytkownikom przejrzystych informacji na temat tego, co zostało stworzone przez człowieka, a co przez AI, aby zwiększyć ich zaufanie i świadomość w procesie korzystania z nowych technologii.

Badanie, na zlecenie On Board Think Kong. SW Research, realizacja 11.05.2023r. na próbie N=800 dorosłych Polaków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *