Akt Intronizacyjny Warszawskiego Króla Kurkowego

intronizacja01

Działo się dnia 16 maja Anno Domini dwa tysiące piętnastego, gdy Namiestnikiem Chrystusowym był Jego Świątobliwość Franciszek, Prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Jego Ekscelencja Bronisław Komorowski, a Prezydentem Elektem pan dr Andrzej Duda, na stolicy Prymasów Polski zasiadał Jego Ekscelencja ks. Wojciech Polak Arcybiskup Gnieźnieński, Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim był Jego Eminencja ks. Kazimierz Kardynał Nycz, a Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy była pani Hanna Gronkiewicz – Waltz.

W onym czasie w Rembertowie na Strzelnicy Akademii Obrony Narodowej , na zaproszenie Bractwa Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego z Warszawy , zgromadzili się dostojni Bracia Kurkowi z różnych stron Rzeczypospolitej Polskiej, aby przyglądać się potyczce strzeleckiej Warszawskich Braci Kurkowych o piąty, po II wojnie światowej, zaszczytny laur Warszawskiego Króla Kurkowego.

intronizacja02

Rozpoczynając rywalizację strzelecką, strzałem armatnim podkreślono, że przywrócony w 2003 roku obyczaj wyłaniania Warszawskiego Króla Kurkowego, który od 1539 roku przez wieki towarzyszył miastu stołecznemu do czasu utraty niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej wskutek najazdu hitlerowskiego i sowieckiego okupanta, znów na trwałe wpisał się w obyczaj stołeczny.

Co stało się możliwe, dzięki przywróceniu tradycji ogłaszania Warszawskiego Króla Kurkowego i Marszałków Bractwa w wolnej już Polsce w 2003 roku, gdy po raz pierwszy od 1939 roku Krzysztof Odnowiciel Zalewski godność Króla objął, którą następnie kolejno sprawowali Król Marcjan Jagodziński zwany Krzewicielem, król Leszek Zalewski zwany Lechem Zwycięskim i król Michał Wieremiejczyk zwany Walecznym.

Tak więc po zawodach strzeleckich, wedle starodawnych zasad odbytych, Strzelmistrz Bractwa Strzelców Kurkowych brat Robert Karpiński, wszem i wobec, ogłosił że godność Warszawskiego Króla Kurkowego przypadła w roku 2015 w udziale najlepszemu spośród strzelców – dostojnemu bratu Mirosławowi Janowi Sztyberowi, godności Marszałków przypadły krakowskiemu bratu kurkowemu Gniewomirowi Gwidonowi Ireneuszowi Judzie Tadeuszowi Rokosz – Kuczyńskiemu i warszawskiemu bratu kurkowemu Michałowi Markowi Wieremiejczykowi, którzy po Królu – Elekcie najcelniejszym okiem się wykazali,

Na koniec wolą Władzy Zwierzchniej Bractwa Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego w porozumieniu z Kościołem Rzymskim – Matką naszą stwierdzono, że uroczysta intronizacja Króla Elekta odbędzie się w Niedzielę Pańską w dniu 26. lipca Anno Domini 2015 w uroczystość odpustową św. Anny w kościele akademickim pod Jej wezwaniem w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu pozostającym.

intronizacja03

Co też dzisiaj ma miejsce, w przytomności Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Rafała Markowskiego, biskupa pomocniczego warszawskiego, który łaskawie zgodził się przyjąć zaproszenie i stosownej Liturgii nabożnie przewodniczył oraz w obecności szlachetnej Damy Orderu św. Jana Kantego, Córki Generała Władysława Andersa – pani Anny Marii Anders, którzy ad futuram rei memoriam wraz z dostojną Starszyzną Bractwa Kurkowego, własnoręcznymi podpisami wydarzenie to upamiętniają.

Dan w Warszawie Roku Pańskiego 2015 w niedzielę – 26. lipca we wspomnienie św. Anny – Matki Najświętszej Maryi Panny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *