Apel związkowców ws. zarobków w TVP: 1 tys. zł podwyżki i wyższe premie

TVP
TVP
Fot. Wikipedia

Działające w Telewizji Polskiej związki zawodowe zwróciły się do władz nadawcy w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania. Mają też postulaty płacowe, w tym podniesienie pensji zasadniczej o minimum 1 tys. zł, podwyżkę premii oraz przywrócenie dodatku stażowego. 

W piśmie do nadawcy Telewizji Polskiej, Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych TVP Wizja oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Radia i Telewizji zwracają uwagę, że obecny regulamin dotyczący wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych obowiązuje w Telewizji Polskiej od 2018 roku. Przez ostatnie pięć lat uzupełniono jedynie listę stanowisk o producenta i obniżono minimalny pułap wynagrodzenia z 4 do 2 tys. zł.

Według związkowców regulamin należy dostosować do dzisiejszego rynku pracy i cały czas realnie panującej inflacji. Zdezaktualizowała się m.in. tabela stanowisk i stawek wynagrodzenia, minimalnych honorariów pracowniczych oraz minimalnej stawki premii zadaniowej.

Dlatego ich zdaniem należy m.in. określić wymogi kwalifikacyjne na poszczególnych stanowiskach, ustalić zasady tworzenia i przyznawania premii motywacyjnej i prowizyjnej oraz uaktualnić zestawienia stanowisk i stawek wynagrodzenia zasadniczego, minimalnych honorariów pracowniczych oraz minimalnej stawki premii zadaniowej.

Błędy w wynagradzaniu

Związkowcy podają listę uchybień w wynagrodzeniach, które powinny zostać wyeliminowane. Chodzi m.in, o „rozbieżności w wynagradzaniu Pracowników twórczych za taką samą pracę lub pracę o podobnej wartości w różnych jednostkach organizacyjnych. Dotyczy to m.in. operatorów obrazu w niektórych Oddziałach TVP S.A. w stosunku do pozostałych jednostek”.

Obecnym władzom TVP wytknięto również obniżanie honorariów już po wykonanej pracy, mimo wcześniejszego zaakceptowania stawki. Według związkowców często zdarza się, że pracownikom zwiększany jest zakres obowiązków bez podnoszenia wynagrodzenia zasadniczego („co jest niezgodne z art.78 §1 Kodeksu pracy”), a nowo zatrudnione osoby mają dużo wyższe wynagrodzenia niż długoletni pracownicy firmy („Dlaczego ? Przecież Pracodawca naraża się na zarzut nierównego traktowania”).

Do tego dochodzi zatrudnianie pracowników na umowach śmieciowych.

Postulaty związkowców

W związku z tym organizacje oczekują podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego przynajmniej o 1 tys. zł wszystkim pracownikom z premią motywacyjną i prowizyjną, oprócz dyrektorów i wicedyrektorów oraz doradców zarządu. W przypadku pracowników pobierających premię zadaniową i honoraria pensja zasadnicza ma zostać podwyższona do minimalnej płacy krajowej. Związkowcy oczekują też, że wynagrodzenia zasadnicze będą waloryzowane „o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS na dany rok kalendarzowy”.

Postulaty dotyczą również premii: chodzi o przywrócenie pracownikom czasowo-premiowym miesięcznej premii motywacyjnej w wysokości 25 proc. oraz podwyżkę premii zadaniowej i honorariów („które są permanentnie obniżane”). Ponadto związki zawodowe postulują przywrócenie dodatku za staż pracy w Telewizji Polskiej – proponują 2 proc. za każdy kolejny rok w spółce po przepracowaniu pięciu lat) oraz ujednolicenie prawa do nagrody jubileuszowej.

Pismo związkowcy przesłali prezesowi Mateuszowi Matyszkowiczowi oraz dyrektorom biura spraw korporacyjnych i biura zarządzania kapitałem ludzkim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *