Chińsko-Europejskie Seminarium o Prawach Człowieka

Chińsko-Europejskie Seminarium o Prawach Człowieka

Chińsko-Europejskie Seminarium o Prawach Człowieka

20 września w Rzymie, z inicjatywy Chin, odbyło się Chińsko-Europejskie Seminarium o Prawach Człowieka. O przebiegu wydarzenia rozmawialiśmy z profesorem Paolo Botta.

Profesor Paolo Botta zauważył, że seminarium było wydarzeniem bardzo ważnym z różnych względów. Przede wszystkim zwrócił uwagę na fakt, że Inicjatywa wyszła z Chin, które wykazały się dużą wrażliwością na tę kwestię i zaawansowaniem w realizacji wszelkich praw, nie tylko praw obywatelskich i indywidualnych, ale także społecznych, które niestety na Zachodzie ulegają regresowi.

Zdaniem profesora ważne było, że Chiny swoją na miejsce seminarium wybrały Włochy, rozumiejąc centralne miejsce jego kraju w kulturze europejskiej i światowej oraz silne i historyczne więzi chińsko-włoskie.

W ubiegłych latach Włochy poświęciły dużo miejsca rozwojowi praw socjalnych, szczególnie w ciągu trzydziestu ostatnich lat, podczas gdy Chiny skupiły się na zaspokojeniu prawa do życia i zdrowia, wyciągając prawie miliard ludzi z absolutnego ubóstwa i zniesienie stworzonej nędzy, zauważył Botta.

Największym wkładem Chin, ale w ogóle wielu krajów, które były w przeszłości skolonizowane, było prawo do rozwoju, warunek wstępny realizacji wszystkich pozostałych praw, przede wszystkim do życia i zdrowia.

W seminarium wzięło udział ponad 130 uczestników z Chin, Włoch, Grecji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Austrii, Bułgarii, Czech, Norwegii, Polski, Portugalii i Serbii.

Zdaniem profesora jednym z najbardziej oryginalnych wystąpień było przemówienie Marka Traczyka z Polski, które na tle innych było bardzo ciekawe i innowacyjne.

Wystąpienie Marka Traczyka, Prezesa Stowarzyszenia Polskich Mediów, można obejrzeć tutaj: https://www.radioradicale.it/soggetti/269958/marek-traczyk

Marek Traczyk podkreślił prawo do wyzwolenia narodów uciskanych, takich jak Palestyńczycy, na długo przed obecnym skupieniem uwagi na Bliskim Wschodzie (był to 20 września).

Podkreślił znaczenie włoskiego wkładu w rozwój praw nie tylko konstytucją, ale także jej tysiącletnią historią (prawo rzymskie inspiruje obecnie Chiny). I dlatego słuszność wyboru Włoch na seminarium.

Mówił o potrzebie dialogu między narodami, będącego podstawowym warunkiem rozwoju praw. Przede wszystkim podkreślił znaczenie dialogu z Chinami, krajem, który w krótkim czasie dokonał niezwykłych rzeczy, aby poprawić warunki życia swoich obywateli, a tym samym ich prawa.

Podkreślił wagę procesu pokojowego, ale przede wszystkim nie czekania na jakąkolwiek magiczną różdżkę, bo wszystko zależy od nas. Jako Włoch przypomniałem sobie, co powiedział Danilo Dolci, słynny działacz chrześcijański/społeczny, kiedy w odniesieniu do dramatycznych problemów ówczesnej ludności południowych Włoch w sposób symboliczny powiedział: „róbcie to szybko i dobrze, bo umieramy”. Marek Traczyk powiedział: „życie jest tutaj”. Teraz. Powiedział coś podobnego.

Na koniec podkreślił potrzebę dobrego określenia naszej tożsamości, wyrzucenia masek na każdą okazję i teraz pracy na rzecz realizacji praw, co powtórzono podczas seminarium.

Dobrze zostały dobrane przez Traczyka podmioty i przedmioty ilustrujące jego treść. Tak, że praktycznie było to wystąpienie wraz z instalacją ilustrującą przekazywaną treść. Trafność doboru treści i przedmiotowej prezentacji nadała wyraz innowacyjności i unikalności tego głosu w temacie praw człowieka. „Tu i teraz a nie tu, ale jeszcze nie”.

Podsumowując, mogę powiedzieć, że seminarium zmierza w tym kierunku: w stronę współpracy wielobiegunowej, która moim zdaniem jest jedyną drogą do pokonania granic władzy rozumianej jako walka różnych interesów, poprzez dialog i współpracę.

Nie mamy innych dróg. Niezwykłe doświadczenie Chin wyraźnie nas tego uczy. Wymiana i dialog są sercem życia i relacji. A trzeba się śpieszyć, „bo umieramy” i bo tu i teraz „jest życie”, stanowczo podkreślił Paolo Botta.

Chińsko-Europejskie Seminarium o Prawach Człowieka odbywa się od 2015 r. i jest zinstytucjonalizowaną platformą akademicką dla chińsko-unijnej wymiany i współpracy w dziedzinie praw człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *