Europejska Firma: EBITDA — kluczowy wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa

Wykres
Wykres
Fot. Unsplash

EBITDA, czyli zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych, to wskaźnik finansowy o globalnym znaczeniu. Jest to kluczowa miara, która pozwala na ocenę efektywności operacyjnej przedsiębiorstw bez wpływu decyzji finansowych i księgowych.

Jego popularność wynika z uniwersalności — EBITDA może być stosowana w różnych branżach i kontekstach biznesowych, oferując klarowny obraz zdolności firmy do generowania zysku z jej podstawowej działalności. W Polsce, podobnie jak na świecie, EBITDA jest często wykorzystywana przez inwestorów i analityków do porównywania wyników finansowych różnych spółek, nawet tych o odmiennych strukturach kapitałowych. Ta wszechstronność sprawia, że EBITDA stała się jednym z najbardziej cenionych wskaźników w analizie finansowej przedsiębiorstw.

Więcej na europejskafirma.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *