Hajdarowicz dostanie 97 mln zł za akcje wydawcy „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”

Okładka dziennika "Rzeczpospolita"

Okładka dziennika "Rzeczpospolita"

Kontrolowane przez Grzegorza Hajdarowicza KCI podpisało umowę sprzedaży 40 proc. akcji Gremi Media, wydawcy m.in. „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”, holenderskiej spółce Pluralis za 96,78 mln zł.

Jak podano w komunikacie giełdowym KCI, umowa z Pluralis dotyczy sprzedaży po 140 zł za sztukę 691,3 tys. akcji Gremi Media stanowiących 40 proc. kapitału spółki i dających 37,6 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Przeniesienie własności akcji nastąpi w dwóch transzach: pierwsza obejmie 246,6 tys. walorów, a druga 344,7 tys.

Cena 140 za akcję Gremi Media oznacza, że spółka została wyceniona na 241,95 mln zł.

– Umowa reguluje również zasady ładu korporacyjnego w Gremi Media, a także postanowienia dotyczące prawa pierwokupu, prawa pociągnięcia ( drag-along right ) oraz przyłączenia ( tag-along right) – podano w oświadczeniu.

Po realizacji sprzedaży do KCI będzie należeć 616,8 tys. akcji Gremi Media stanowiących 35,69 proc. kapitału i dających 44,12 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Porozumienie dotyczące sprzedaży pakietu akcji Gremi Media zostało zawarte przez KCI i Pluralis pod koniec listopada>>

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *