ITB Berlin 2024: Zrównoważona turystyka na Konwencji ITB

ITB Berlin
ITB Berlin
Fot. Messe Berlin

Targi berlińskie zauważają i doceniają rolę zrównoważonego rozwoju w turystyce. Znajdzie to odzwierciedlenie podczas tegorocznej edycji. Właśnie pojawiły się dalsze szczegóły dot. Konwencji ITB w tym zakresie.

Do wydarzenia pozostało nieco ponad miesiąc. Program Konwencji jest już dopięty. Organizatorzy zdradzają, w jakim kierunku pójdą tegoroczne wykłady i prezentacje. Eksperci biorący m.in. udział w panelu zrównoważona turystyka (odbędzie się on w sekcji Responsible Tourism Track w czwartek, 7 marca).

Dużym wyzwaniem jest przejście na turystykę zeroemisyjną. Eksperci już teraz podkreślają potrzebę zmian i zwracają uwagę na inicjatywy mające na celu wzmocnienie pozycji społeczności lokalnych. Patrząc w przyszłość, dzielą się oni swoimi wizjami branży turystycznej w 2045 roku, dostarczając intrygujących spostrzeżeń na temat potencjalnego postępu i scenariuszy na następne 20-30 lat. Uważają, że redukcja praktycznie do zera presji turystyki na środowisko będzie koniecznością.

Wpływ na środowisko zajmuje centralne miejsce w tych rozważaniach, ponieważ dyskusja dotyczy emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej. Szczególnej uwagi wymaga zapewnienie mobilności turystycznej, przy jednoczesnym maksymalnym zredukowaniu tej emisji. Jako potencjalne rozwiązania badane są paliwa alternatywne, w tym biopaliwa.

Eksperci zajmują się także tematem kompensacji emisji dwutlenku węgla, zwracają uwagę na jego „rozliczalność” w praktyce (jak mierzyć poziom tej redukcji?). Podnoszą także temat tzw. „ekościemy” (ang. greenwashing), czyli pozowanego podejścia ekologicznego, które dotyka również turystyki. Podkreślana jest szersza perspektywa zrównoważonego rozwoju, wykraczająca poza ochronę klimatu i skupiająca się na całościowym podejściu do ochrony zasobów, ich racjonalnego i ergonomicznego wykorzystania.

Praktyczne wskazówki dla specjalistów z branży turystycznej i szczegółowe spostrzeżenia dla sektora hotelarsko-gastronomicznego pomagają osiągnąć wspólne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Więcej szczegółów będą mogli usłyszeć uczestnicy Responsible Tourism Track. Jedno z wystąpień będzie mieć tytuł „Nie zostawiaj śladów i zabierz tylko wspomnienia: ambicje i wyniki turystyki w zakresie różnorodności biologicznej”. Pojawią się także zagadnienia związane z technologią na rzecz innowacji w zakresie zrównoważonej turystyki.

ITB Berlin 2024 odbędą się w dniach 5-7 marca 2024 r.

Autor: Agnieszka Nowak i Leszek Nowak (www.2ba.pl) na podstawie itb.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *