Komornik zajął spółce Hajdarowicza 5,4 mln zł z dywidendy

Tablet z wykresem notowań spółki
Tablet z wykresem notowań spółki
Fot. Unsplash

Na wniosek Centrum Nowoczesnych Technologii (spółki powiązanej ze Zbigniewem Jakubasem) komornik dokonał zmiany zabezpieczenia i zajął wierzytelność do kwoty 5,4 mln zł należną KCI S. A., którą kontroluje Grzegorz Hajdarowicz.

Wierzytelność wynikała z dywidendy od Gremi Media, wydawcy „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”, której spółka KCI S. A. jest większościowym akcjonariuszem. W komunikacie giełdowym zarząd KCI przekazał, że „nadal nie wyraża zgody na takie zabezpieczenie, i będzie podejmował dalsze kroki w celu całkowitego zdjęcia zabezpieczenia”.

Pod koniec grudnia KCI poinformowała, że komornik zajął majątek spółki oraz iż wpłynął do niej nakaz zapłaty 5,4 mln zł na skutek pozwu Centrum Nowoczesnych Technologii. Grzegorz Hajdarowicz w rozmowie z „Rzeczpospolitą” tłumaczył, że pieniądze już zostały zapłacone, a komornik domagał się ich bezpodstawnie. Zdaniem Hajdarowicza, sprawę należało natomiast łączyć z informacjami o staraniach czynionych przez Orlen o przejęcie Gremi Media, wydawcy „Rzeczpospolitej”.

Pod koniec stycznia spółka przekazała, że Centrum Nowoczesnych Technologii zrezygnowało z żądania zabezpieczenia całego majątku KCI, ograniczając się do kwoty 5,4 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *