Konferencja popularnonaukowa PTTK

konferencja_pttk_460

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) od lat zabiega o to, aby turystyka aktywna zyskała większą popularność wśród polskiego społeczeństwa. Podejmując kolejne działania w 2015 r. w ramach projektu „Zmienność i różnorodność form turystyki aktywnej i specjalistycznej”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, chcemy pokazać, że jest to tania i ciekawa forma zagospodarowania czasu wolnego, nie tylko dzieci i młodzieży, ale i całej rodziny oraz seniorów. Jednym z przedsięwzięć organizowanych w ramach tego projektu jest konferencja popularnonaukowa WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO TURYSTYKI AKTYWNEJ I SPECJALISTYCZNEJ, która odbędzie się w dniach 7-9 października 2015 r. w Schronisku Górskim PTTK „Strzecha Akademicka” w Karpaczu, a której organizatorem jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przy współudziale Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

W nawiązaniu do wieloletniej historii turystyki w Polsce, której zorganizowane początki sięgają połowy XIX w., proponujemy podjąć dyskusję nad zmianami, jakie zaszły w turystyce aktywnej i kwalifikowanej w ostatnim ćwierćwieczu. Transformacje społeczno-gospodarcze, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 r., wpłynęły na zróżnicowanie potrzeb turystycznych i możliwości organizowania turystyki aktywnej zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zorganizowanym. Masowość uprawiania aktywnych form turystyki niesie ze sobą również negatywne skutki, wynikające często z braku odpowiedniego przygotowania turystów. Z tego względu, w opinii organizatorów konferencji, należy wrócić do powszechnego popularyzowania wiedzy o sposobach uprawiania turystyki kwalifikowanej, szczególnie ze względu na jej nowe formy, często zaskakujące i odbiegające od utartych sposobów aktywnego wypoczynku. Ponadto ważne jest kreowanie wśród turystów pozytywnych postaw społecznych, bezpieczeństwa i dbałości o środowisko naturalne. Mamy nadzieje, że spotkanie będzie doskonałą okazją porównania dorobku teoretycznego z działaniami praktycznymi związanymi z turystyka aktywna, kwalifikowana i specjalistyczną.

Na konferencji powinna zostać podjęta dyskusja nad terminologią turystyki aktywnej, i kwalifikowanej, która w obecnym czasie wydaje się być niespójna. W dobie popularności aktywnego wypoczynku i przy wykorzystaniu dorobku dyscyplin sportowych, należy także zastanowić się nad znaczeniem turystyki usportowionej.

Aktywności turystów na wodzie, w powietrzu, na nizinach i w górach, to kolejny blok tematyczny, prezentujący stare i nowe formy turystyki aktywnej. W nawiązaniu do historii turystyki kwalifikowanej, warto podjąć dyskusję nad jej przyszłością, jak również stanem zagospodarowania turystycznego (przestrzennego) na potrzeby aktywnego wypoczynku oraz samej organizacji turystyki kwalifikowanej.

Istotnymi wydają się aspekty prawne i bezpieczeństwo uprawiania turystyki aktywnej i kwalifikowanej. W końcu jakie są współczesne preferencje społeczne wobec aktywnego wypoczynku? Ponadto podjęta zostanie dyskusja nad rolą PTTK i innych organizacji w krzewieniu potrzeb i zasad uprawiania turystyki kwalifikowanej.

Organizatorzy planują ułożenie artykułów w kilku grupach tematycznych:

  • zagadnienia teoretyczne i prawne,
  • zagospodarowanie na potrzeby turystyki aktywnej i kwalifikowanej, czy specjalistycznej,
  • przestrzeń turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz specjalistycznej,
  • charakterystyka wybranych wydarzeń i organizacji skupiających pasjonatów turystyki kwalifikowanej,
  • problematyka turystyki kwalifikowanej ze szczególnym wyróżnieniem turystyki: pieszej nizinnej i górskiej, rowerowej, wodnej (kajakowej, żeglarskiej i motorowodnej), narciarskiej (biegowej i skitourowej), konnej oraz innych form,
  • organizacja turystyki aktywnej i kwalifikowanej dla określonych grup społecznych, w szczególności dla osób niepełnosprawnych.

Artykuły zostaną opublikowane w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej pt. „Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej” po wcześniejszej akceptacji tematu przez redakcję oraz otrzymaniu pozytywnej recenzji.

Warunki uczestnictwa w konferencji oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.tlp.pttk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *