Konferencja prasowa Fundacji „Śląski Pomost” w 77 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem

Proces chowania depozytów w oranżerii Minkowskie

W dniu 8 maja 2022r. w Pałacu Izbicko, w 77 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem, odbyła się konferencja prasowa Fundacji „Śląski Pomost”.

Podczas konferencji miały miejsce wystąpienia ekspertów z dziedziny archeologii, geologii, historii, lingwistyki oraz firmy wiertniczej przeprowadzającej odwierty na terenie oranżerii Minkowskie.

Fundacja przedstawiła wszystkie możliwe pozyskane dowody na odkrycie depozytów z okresu końca II Wojny Światowej. Zostały one zlokalizowane i po otrzymaniu przez Fundację wymaganej zgody ze strony właściwych organów, zostaną wydobyte.

Gościem konferencji i jednym z prelegentów był również przedstawiciel najstarszej niemieckiej/germańskiej loży chrześcijańskiej Quedlinburgów, odpowiedzialnej za ukrycie ww. depozytów.

W swoim przemówieniu podkreślił fakt, iż z okazji 77 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem zostaje rozpoczęty z pomocą Fundacji „Śląski Pomost”, proces restytucji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *