Konferencja Urzędu Patentowego RP „Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie”

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza przedstawicieli mediów do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce” – „Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie”.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 15-16 marca w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ul. Książęca 4, początek o godz. 9.00. W załączeniu przekazujemy szczegółowy program obrad.

Idee związane z ochroną środowiska – rozumianą nie tylko jako ochrona przyrody i zwierząt, lecz również ochrona zdrowia i życia ludzkiego, czy wreszcie model świadomej konsumpcji – stanowią stały element naszej codzienności. Komisja Europejska – w „Manifeście dla Europy Efektywnej Energetycznie” dała wyraźnie do zrozumienia, że obecny model zrównoważonego zużycia zasobów naturalnych to za mało. Wprowadzono w ten sposób nowe pojęcie – Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), zwany również modelem gospodarki cyrkularnej. Model postuluje tworzenie produktów, których wykorzystanie nie generuje odpadów. Tam gdzie odpady muszą powstać – należy natomiast szukać rozwiązań do ich powtórnego wykorzystania nie poprzez kosztochłonną obróbkę, lecz znalezienie nowych zastosowań, często w nowych branżach.

XI edycja Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce” odbędzie się pod hasłem „Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie”. Nawiązuje ono do kwestii wzornictwa przemysłowego w kontekście ochrony środowiska oraz wyzwań stawianych przez model gospodarki cyrkularnej dla branży wzorniczej: od uwarunkowań prawnych, potrzeb społecznych i biznesowych, poprzez przykładowe rozwiązania z zakresu innowacji ekologicznych w dziedzinach technologii, idee recyklingu oraz upcyklingu, odpowiedzialność społeczną biznesu, po problematykę projektowania ekologicznej przestrzeni miejskiej.

Konferencja jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach Jubileuszu 100. rocznicy ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, w tym powołania Urzędu Patentowego RP. Honorowy patronat nad obchodami jubileuszowymi objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Główne zagadnienia konferencji:

 • Skuteczne modele biznesowe w dobie gospodarki cyrkularnej
 • Projektowanie ekologicznych innowacji
 • Środki publiczne dla ekoprojektowania
 • Rola projektanta w tworzeniu rozwiązań proekologicznych
 • Ekodizajn jako jeden z obszarów podejmowanych w ramach strategii biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR)
 • Projektowanie ekologicznej przestrzeni miejskiej

Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w latach ubiegłych tematyka konferencji spotka się z ogromnym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu. Corocznie w obradach konferencji uczestniczy ponad 200 osób, a znacznie szersze grono śledzi jej przebieg dzięki transmisji online. Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie wystawa Akademickich Centrów Designu organizowana przez ASP w Łodzi.

Organizatorzy:

 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
 • Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Partnerzy:

 • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • Ambasada Danii w Rzeczpospolitej Polskiej
 • Adamed SA
 • Agencja Rozwoju Przemysłu SA
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie SA
 • Passio sp. z o.o.
 • Patpol Kancelaria Patentowa
 • Polservice
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *