List Mohammeda VI skierowany do uczestników Szczytu Szefów Państw i Rządów Unii Afrykańskiej

Król Mohammed VI

List otwarty Jego Królewskiej Mości Mohammeda VI skierowany do uczestników nadzwyczajnego Szczytu Szefów państw i rządów Unii Afrykańskiej w stolicy Rwandy Kigali, w dniu 21 marca 2018, poświęconemu Kontynentalnej Strefie Wolnego Handlu (ZLECA).

List został odczytany przez Szefa marokańskiego rządu Pana Saad-Dine El Otmani.

Szanowny Panie Przewodniczący Unii Afrykańskiej,
Panie i Panowie Szefowie Rządów i Państw,
Ekscelencjo, Panie Przewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej,
Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

Chciałbym szczerze podziękować naszemu dostojnemu Gospodarzowi Panu Prezydentowi Paul Kagame, Przewodniczącemu Unii Afrykańskiej za wysiłek jakiego dokonał, aby nadzwyczajny Szczyt Unii Afrykańskiej stał się wspólnym sukcesem wszystkich jego uczestników.

Pragnę również podkreślić, że reformy zainicjowane przez Pana Prezydenta Kagame umożliwią naszej Organizacji sprostanie wyzwaniom jakie niosą ze sobą teraźniejszość i przyszłość. W tej kwestii Królestwo Maroka w pełni popiera Pana Prezydenta.

Podziękowania należą się również Jego Ekscelencji Panu Moussa Faki Mahamat, Przewodniczącemu Komisji Unii Afrykańskiej za jego nieugiętą determinację w działaniach podejmowanych w kwestii reformowania naszej Organizacji oraz nadania nowej dynamiki pracom Komisji.

Nasze dzisiejsze spotkanie posiada wymiar historyczny. Utworzenie największej na świecie strefy wolnego handlu – obszaru, którego większość mieszkańców stanowią młodzi ludzie – wyraża naszą wspólną wolę zbudowania Afryki jutra.

Utworzenie strefy wolnego handlu otwiera nowe perspektywy, stwarza nowe mechanizmy solidarności, rozwija kreatywność, wiedzę, inteligencję, i co najważniejsze – spełnia potrzebę naszego młodego pokolenia zbudowania silnej i zintegrowanej Afryki.

Ekscelencje, Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

Afryka to kontynent wykazujący aktywność i dynamikę na wszystkich płaszczyznach i we wszystkich dziedzinach, obfitujący w bogactwa naturalne oraz potencjał swoich mieszkańców. Miałem okazję obserwować to podczas wizyt, które odbyłem w różnych regionach naszego Kontynentu.

Uważam, że nasz Kontynent potrzebuje silnego poczucia wspólnoty, spójnej i ambitnej. Powrót mojego kraju do Unii Afrykańskiej – swojej instytucjonalnej rodziny – potwierdza więc nasze trwałe przywiązanie do idei spójności, jedności, integralności terytorialnej i afrykańskiej solidarności.

Powstanie Afrykańskiej Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu wytycza kierunek rozwoju Afryki w różnych dziedzinach. Jest to inicjatywa podjęta przez Afrykę na rzecz Afryki.

W ramach tego projektu realizowane będą działania inicjowane przez nasze kraje na rzecz kontynentalnej wymiany handlowej oraz inwestycji. Inicjatywa ta przyśpieszy wzrost gospodarczy i nada nowa dynamikę procesowi integracji kontynentu afrykańskiego. Stanowi pragmatyczne działanie w kierunku zbudowania Afryki zintegrowanej, pomyślnie rozwijającej się i dostosowanej do współczesnej rzeczywistości.

Plan działania na rzecz rozwoju Afryki, przyjęty w 1980 roku w Lagos oraz Traktat z Abudży w 1991 roku ustanowiły Regionalne Wspólnoty Gospodarcze jako fundament procesu integracji afrykańskiej. Działania podjęte przez Wspólnoty, zwłaszcza w kwestii utworzenia unii celnej, przyczyniły się do urzeczywistnienia inicjatywy utworzenia kontynentalnej strefy wolnego handlu.

Ekscelencje, Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

Z uwagi na swoje doświadczenie, Maroko doskonale wie, że otwarcie gospodarcze oraz utworzenie stref wolnego handlu z partnerami z Północy i z Południa, wzbudzają często pewne wątpliwości i zaniepokojenia, a także generują nowe wyzwania, którym należy sprostać.

Niemniej, jeżeli sprostamy wyzwaniom i niepokojom, przekonamy się, że efekty otwarcia gospodarczego są konkretne, namacalne, i przynoszą ogromne korzyści gospodarkom poszczególnych państw.

Podążanie w przeciwnym kierunku zahamowałoby rozwój Afryki, i w konsekwencji, osłabiłoby jej pozycję na mapie gospodarczej świata.

Maroko opowiada się za rozwojem opartym na współpracy pomiędzy państwami kontynentu, na aktywnej solidarności oraz na wzajemnej pomocy w kwestii środków oraz podejmowanych działań, ukierunkowanych na wzrost gospodarczy oraz rozwój naszego kontynentu we wszystkich dziedzinach, tak aby stał się ważnym aktorem światowej gospodarki.

Rozwój kontynentu afrykańskiego oraz wymiany handlowej nie może odbyć się bez uwzględnienia rozwoju technologii w branży informatycznej.

Afryka staje się laboratorium informatycznym. Dzięki odwadze i kreatywności naszej młodzieży, techniki cyfrowe zmieniają twarz kontynentu. Ten skok informatyczny dokonał się dzięki firmom założonym przez młodych, przedsiębiorczych ludzi, aktywnych w sektorach przemysłu, głównie finansów i telekomunikacji.

Ekscelencje, Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

Zebraliśmy się tutaj aby dyskutować i zdecydować o przyszłości gospodarczej i handlowej naszego kontynentu, mając świadomość, że trwałe połączenie rynków afrykańskich jest dzisiaj konieczne.

Afrykańska Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu jest pierwszoplanowym instrumentem promowania rozwoju gospodarczego ukierunkowanego na innowacyjność, zróżnicowanie oraz solidarną wymianę. Afryka musi się zjednoczyć, aby zrealizować swój cel zbudowania dobrze prosperującej gospodarki kontynentalnej, opartej na wzroście gospodarczym oraz trwałym rozwoju i popierającej przedsiębiorczość.

Pragnę również podkreślić ogromną determinację Jego Ekscelencji Pana Issoufou Mahamadou, Prezydenta Republiki Nigru, w negocjacjach, które doprowadziły do urzeczywistnienia projektu utworzenia strefy wolnego handlu – projektu, który nie pozostaje zapisany na papierze.

Zakończone kompromisowym porozumieniem negocjacje odzwierciedlają oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron. Entuzjazm negocjatorów i dynamika z jaką prowadzone były rozmowy pozwalają oczekiwać liberalizacji wymiany towarów nawet do 90%.

Te pozytywne doświadczenia skłaniają nas do zainicjowania negocjacji w innych ważnych kwestiach dotyczących warunków zdrowej konkurencji, własności intelektualnej oraz promowania inwestycji.

Tylko w ten sposób możemy wyznaczyć wspólną drogę handlową naszego kontynentu.

Ekscelencje, Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

Budujemy Afrykę jutra, zostawimy ją naszym dzieciom. Budujemy ją na solidnych podstawach gospodarczych, aby zapewnić ludom Afryki korzystanie z nieprzebranych bogactw kontynentu.

Przebyliśmy wiele etapów budując Afrykę jutra – tę, która bierze swój los w swoje ręce. Mamy jeszcze dużo do zrobienia, aby nasz rozwój gospodarczy nie był uzależniony od niczyjej woli.

Dziękuję Państwu za uwagę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *