Mistrzostwa Europy w sztuce argumentacji

Debata finałowa mistrzostw w kategorii "English Second Language". Przemawia Ayal Hayut-man z drużyny A reprezentującej Tel Aviv University.
Debata finałowa mistrzostw w kategorii „English Second Language”. Przemawia Ayal Hayut-man z drużyny A reprezentującej Tel Aviv University.

19 sierpnia 2016 r. w Warszawie zakończyły się mistrzostwa Europy w sztuce argumentacji „Warsaw EUDC 2016”.

W mistrzostwach mogą uczestniczyć studenci wyższych uczelni. Zawodnicy prezentują argumenty za i przeciw tezom zadanym przez organizatorów. W każdej debacie biorą udział cztery dwuosobowe drużyny, z których dwie prezentują argumenty za tezą, a dwie przeciw tezie. Treść tezy jest do końca utrzymywana w tajemnicy. Po jej ujawnieniu przez organizatora, zawodnicy mają 15 minut na przygotowanie się do debaty. Zwycięża ta drużyna, która – w ocenie jurorów – użyje lepszych argumentów.

Debaty są prowadzone w języku angielskim. Zawodnicy rywalizują w dwóch kategoriach:

  • ESL, English Second Language – ci, dla których angielski nie jest językiem ojczystym,
  • EFL, English First Language – pozostali.

Mistrzostwa zostały zorganizowane przez stowarzyszenia studenckie po raz piętnasty, ale w Polsce odbywają się po raz pierwszy. W tym roku zarejestrowało się 700 zawodników z 32 państw. Do Warszawy przybyli 14 sierpnia.

Po przeprowadzeniu kolejnych rund debat eliminacyjnych, do finałowej rozgrywki 19 sierpnia 2016 r. zostały zakwalifikowane następujące drużyny:

W kategorii ESL:

  1. Tel Aviv University, drużyna A, mówcy: Dan Lahav, Ayal Hayut-man
  2. Tel Aviv University, drużyna C, mówcy: Tom Manor, Noam Dahan
  3. Leiden University (Holandia), drużyna A, mówcy: Floris Holstege, Emma Lucas
  4. Leiden University, drużyna D, mówcy: Lisa Schallenberg, Simon Martina-Perez

W kategorii EFL:

  1. Oxford University (Wielka Brytania), drużyna A, mówcy: Annie Williamson, Toby Tricks
  2. Oxford University, drużyna A, mówcy: Raffy Marshall, Sophie Large
  3. PEP, Szkoła Wyższa Przedsiębiorczości i Ekonomii Biznesu, Belgrad (Serbia), drużyna A, mówcy: Michael Dunn Goekjian, Stefan Siridzanski
  4. Trinity College, Dublin (Irlandia), Wydział Historii, drużyna A, mówcy: Dee Courtney, Michael Coleman

Polska była reprezentowana przez studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Warszawskiego. Żadna z drużyn nie zakwalifikowała się do finału.

Debaty finałowe mistrzostw odbyły się w Sali Katalogowej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. O godzinie 14:50 została ogłoszona teza debaty w kategorii ESL: – Państwa zachodnie powinny wspierać dążenia separatystów (np. na wschodzie Ukrainy lub w Osetii Południowej) do oderwania się od krajów powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego, jeżeli tylko mieszkańcy danego terytorium wyrażą, w uczciwie przeprowadzonym referendum, wolę przyłączenia się do Rosji.

Zadanej tezy broniły drużyny C i A, reprezentujące Tel Aviv University (w tej właśnie kolejności). Argumenty przeciw tezie zostały przedstawione przez drużyny D i A z Leiden University.

O godzinie 17:00 została ogłoszona teza debaty w kategorii EFL: – Należy dokonać nacjonalizacji zasobów metadanych, zbieranych online przez ponadnarodowe korporacje, takie jak Google lub Facebook, a następnie zapewnić do nich publiczny dostęp. Metadane to anonimowe informacje, dotyczące np. miejsca pobytu użytkownika Internetu, historii wyszukiwania, demografii lub upodobań konsumenckich.

Tego samego dnia o godzinie 21:00, uczestnicy mistrzostw przybyli do Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki, gdzie odbył się bankiet, sponsorowany przez producenta wódki „Żubrówka”, a następnie dyskoteka. Wyniki debat finałowych zostały ogłoszone o godzinie 22:30.

W kategorii „English Second Language” zwyciężyła drużyna A, reprezentująca Tel Aviv University, w składzie: Dan Lahav i Ayal Hayut-man.

Dan Lahav został uznany za najlepszego mówcę mistrzostw w tej kategorii.

W kategorii „English First Language” zwyciężyła drużyna A, reprezentująca Szkołę Wyższą Przedsiębiorczości i Ekonomii Biznesu, PEP w Belgradzie, w składzie: Michael Dunn Goekjian i Stefan Siridzanski.

W tej kategorii, za najlepszego mówcę mistrzostw został uznany Michael Dunn Goekjian.

tekst i zdjęcia: Robert Ostrowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *