NSA uwzględnił skargę szefa KRRiT na wyrok ws. koncesji dla TVN24

TVN24

TVN24

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który orzekł, że doszło do bezczynności KRRiT w sprawie przedłużenia koncesji dla TVN24.

TVN24 na przedłużenie koncesji czekał ponad 19 miesięcy. TVN wystąpił o jej przedłużenie już na początku lutego 2020 roku, ale KRRiT decyzję podjęła cztery dni przed wygaśnięciem prawa do nadawania, które przypadało na 26 września 2021 roku.

W tej sytuacji, Grupa TVN złożyła WSA skargę na bezczynność ówczesnego przewodniczącego regulatora, Witolda Kołodziejskiego i przewlekłość postępowania. Składając skargę, że spółka tłumaczyła, że chce, by „sąd zweryfikował przebieg postępowania rekoncesyjnego dla TVN 24 i wskazał prawidłowy wzorzec zachowania KRRiT we wszystkich podobnych postępowaniach, co będzie miało znaczenie dla wszystkich nadawców funkcjonujących w Polsce”.

Pod koniec kwietnia 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że „doszło do bezczynności organu, która miała charakter rażącego naruszenia prawa” oraz zasądził od przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na rzecz strony skarżącej 597 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sąd odrzucił jednak skargę na przewlekle prowadzone postępowanie.

W odpowiedzi przewodniczący KRRiT wniósł skargę kasacyjną na wyroku sądu pierwszej instancji do NSA. „NSA nie mógł orzekać w sprawie bezczynności KRRiT, co zaś do Przewodniczącego, to faktycznie był on bezczynny, ale nie mógł działać bez uprzedniej uchwały Rady. Nie miał też możliwości wymóc na niej wcześniejsze podjęcie tej uchwały, a zatem jego bezczynność nie była rażąca” – napisała o wyroku NSA „Rzeczpospolita”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *