VI edycja konkursu o nagrody im. Adama Loreta – zgłoszenia do 1 marca

1. wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze lub innowacyjno-racjonalizatorskie, które znalazły zastosowanie w Lasach Państwowych oraz za całokształt działalności na rzecz Lasów Państwowych

2. prace na rzecz promocji i kształtowania korzystnego wizerunku Lasów Państwowych oraz ich misji i roli w działaniach na rzecz polskiej przyrody, a także za działalność edukacyjną w zakresie leśnictwa, ochrony przyrody i    środowiska.

Prace konkursowe zgłaszane do pierwszej kategorii powinny mieć charakter naukowy lub popularno-naukowy, zaś prace kwalifikowane do kategorii drugiej mogą mieć formę audycji radiowej, telewizyjnej, artykułu, reportażu prasowego, zdjęć fotograficznych, fotoreportaży, malarstwa, grafiki, rzeźby lub innych dziedzin twórczości artystycznej.

Zgłoszenia kandydatów do nagród oraz prace w pierwszej i drugiej  kategorii należy nadsyłać do 1 marca 2006 roku na adres: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54, z dopiskiem „Nagroda im. Dyrektora Adama Loreta”.

Zgodnie z regulaminem kandydatów do nagrody zgłaszać mogą kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, stowarzyszenia środowiskowe oraz zawodowe działające w sektorze leśnym, dziekani Wydziałów Leśnych  Akademii Rolniczej w Krakowie, Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz dyrektor Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, jak również laureaci poprzednich edycji konkursu.

W każdej kategorii przewiduje się pierwszą  nagrodę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. zł oraz wyróżnienia o łącznej wartości nie przekraczającej 20 tys. złotych. Laureaci nagród otrzymają również pamiątkowe statuetki z popiersiem Adama Loreta. Nagrody i wyróżnienia wręczone zostaną w czerwcu, podczas centralnych obchodów Dni Lasu.

Nagroda im. Adama Loreta przyznawana jest od 2000 r. Otrzymują ją osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju i promocji Lasów Państwowych.

Więcej informacji:

Wojciech Skurkiewicz
Rzecznik prasowy
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
tel. 22/825 94 02
e-mail: rzecznik@lasy.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *